Veelgestelde vragen | FAQ

Wat zijn de voordelen van deelname aan het regionaal Actieprogramma?
Als deelnemer aan Regionaal Actieprogramma Aanpak Tekorten Waard om voor te werken! ben je onderdeel van een groot, waardevol netwerk waarin je, branche-overstijgend samenwerkt om de tekorten in Zorg en Welzijn in de regio aan te pakken. In het netwerk worden actief initiatieven en kennis met elkaar gedeeld. De lijntjes zijn kort en deelnemers weten elkaar gemakkelijk te vinden waardoor er snel mooie en duurzame resultaten worden geboekt voor de sector en de eigen organisatie.  We inspireren en motiveren elkaar. Daadkrachtig en op basis van vertrouwen maken we ons samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn in Midden-, Zuid- en Zuidwest Gelderland. Als deelnemer aan het Actieprogramma word je (op verzoek) ondersteund door Werkgeversvereniging WZW, waardoor je je vooral op de inhoud kunt concentreren.

Hoe kan ik zelf een actie inbrengen? En wie kan ik daarvoor benaderen?
Om een actie toe te voegen aan het Actieprogramma kun je rechtstreeks contact opnemen met programmamanager Susanne Haarsma.

Waar moet mijn actie aan voldoen om aan het Actieprogramma toegevoegd te kunnen worden?
Om een actie toe te voegen aan het regionaal Actieprogramma moet het aan de volgende eisen voldoen:
• De actie heeft als primair doel om de tekorten in Zorg en Welzijn in regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland aan te pakken
• Er werken minimaal twee zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio samen in de actie of je wilt in elk geval graag dat meer organisaties aansluiten
• Er wordt actief samengewerkt

Ik wil deelnemen aan een van de acties, wie kan ik benaderen?
Als je wilt deelnemen aan een van de acties, kun je rechtstreeks contact opnemen met de projectleider of contactpersoon van de desbetreffende actie.

Wie is eigenaar van Actieprogramma Waard om voor te werken!?
Het eigenaarschap van het Actieprogramma ligt bij de deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties in regio Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland. Er wordt daarbij nauw samen gewerkt met onderwijs, overheid en andere stakeholders. De deelnemende organisaties worden gefaciliteerd door werkgeversvereniging WZW.

Welke branches zijn vertegenwoordigd?
Alle branches zijn bij het Actieprogramma aangesloten: Verpleging, verzorging en thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Eerstelijn, Ziekenhuizen, Geestelijke gezondheidszorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg.

Moet ik lid zijn van WZW om deel te nemen?
Om deel te nemen aan het Actieprogramma hoef je geen lid te zijn van de werkgeversvereniging WZW. WZW is partner van het actieprogramma, faciliteert en brengt acties in.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Wat wordt er van mij(n organisatie) verwacht bij deelname?
Van deelnemers aan het Actieprogramma wordt actieve deelname verwacht aan één of meer acties. Dit betekent dat je actief aansluit en regelmatig contact hebt met andere organisaties om de doelstellingen van de acties te behalen.

Ik werk bij een kleine organisatie en kan niet veel brengen, kan ik deelnemen?
Ook kleine organisaties kunnen aan het Actieprogramma deelnemen. Actieve deelname kan ook uit kleine bijdragen bestaan. Samen komen we tot mooie resultaten.

Wat is de rol van werkgeversvereniging WZW?
WZW is partner van het programma en faciliteert deelnemers van het programma bij:

  • Ondersteunen en verbinden van deelnemers die met vernieuwende initiatieven de arbeidsmarkttekorten aanpakken
  • Inspireren en stimuleren van de betrokken deelnemers om initiatieven te starten of succesvolle initiatieven van anderen te verkennen om (gedeeltelijk) in te zetten in de organisatie
  • Programma- en projectmanagement
  • Programma communicatie
  • Organisatie van de jaarlijkse impactbijeenkomst
  • Kan worden gevraagd voor de rol van facilitator tijdens bijeenkomsten
  • Deelt kennis en informatie uit onderzoeken die kunnen bijdragen aan de Acties
  • Stelt – centraal in Arnhem– kantoorruimte beschikbaar voor bijeenkomsten
  • Kan zelf ook een actie in brengen

Daarnaast heeft WZW verschillende leernetwerken en programma’s waaruit acties kunnen voortkomen. Deze acties kunnen vervolgens worden toegevoegd aan het Actieprogramma en beschikbaar gesteld voor de gehele regio.

 

Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager