SectorplanPlus

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn. Een mooie kans om opleidingsprojecten mede te financieren. Vanuit onze collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde regionale arbeidsmarkt gaan we voor een gezamenlijke aanpak en een duurzame investering van deze impuls.​

Instroom en behoud
De meerjarige subsidie van VWS is voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

  • Nieuwe instroom van medewerkers (ook oriëntatiebanen) 
  • Met ontslag bedreigde medewerkers (behoud van zittende medewerkers) 
  • Opscholing via kwalificerende scholing (BBL en HBO opleidingen) 
  • Praktijk- en werkbegeleiders 

Interessant voor alle zorg- en welzijnsorganisaties met medewerkers die binnen een van deze groepen vallen. Verschillende scholingsactiviteiten komen dan in aanmerking voor subsidie. Het gaat om BBL-trajecten, hbo-duale en -deeltijdtrajecten, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen. 

SectorplanPlus 2022-2023
Vanaf maandag 1 augustus 2022 is het portal voor het aanvragen van subsidie uit het SectorplanPlus voor komend studiejaar alsnog geopend na vertraging vanwege de staatssteuntoets van het ministerie. Aanvragen kunnen pro forma worden ingediend tot en met 21 augustus 2022 Vervolgens is er tot en met 30 september 2022 de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen. Meer informatie.

Tweede aanvraagtermijn
Vanwege de korte aanvraagtermijn tijdens de vakantieperiode hebben we met het ministerie kunnen afspreken dat er een tweede aanvraagtermijn komt. Deze loopt van 22 augustus tot en met 30 september 2022 17.00 uur.

Let op! Voor ingediende aanvragen tijdens deze tweede termijn (in de periode van 22 augustus tot en met 30 september a.s.) zijn echter enkel opleidingstrajecten subsidiabel die op zijn vroegst op 30 september 2022 starten. Voor alle opleidingstrajecten die gestart zijn in de periode van 22 augustus tot en met 29 september 2022 wordt geen subsidie afgegeven. Lees hier meer informatie.

Meer informatie
​​​Werkgeversvereniging WZW is in de regio Midden-, Zuid-, en West-Gelderland hoofdaanvrager en faciliteert dit voor de deelnemers van het regionaal actieprogramma Waard om voor te werken!. Informatie over landelijke cijfers wordt gecommuniceerd via de website www.sectorplanplus.nl.

Profile
Maurits Follender-Grossfeld
Projectmanager