SectorplanPlus

De huidige en toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn. Een mooie kans om opleidingsprojecten mede te financieren. Vanuit onze collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde regionale arbeidsmarkt gaan we voor een gezamenlijke aanpak en een duurzame investering van deze impuls.​

Instroom en behoud
De meerjarige subsidie van VWS is voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:
• ​​nieuwe instroom;
​​• ​behoud van zittende medewerkers
​• ​opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.
​• ​praktijkbegeleiders

Eerste 3 tijdvakken: 22.5 miljoen
​Voor het derde tijdvak is in onze regio ruim 10,5 miljoen euro gehonoreerd ten behoeve van de aangevraagde opleidingsprojecten en daarmee de duurzame investering in medewerkers van ruim 100 Zorg- en Welzijnsorganisaties. In totaal is er vanuit de eerste drie tijdvakken al 22,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de regio.

​Tijdvak 4: regionaal ruim 20 miljoen aangevraagd
In totaal is voor dit tijdvak 234,5 miljoen euro beschikbaar. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelt het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor corona-gerelateerde scholing. Het beschikbare bedrag van 234,5 miljoen euro is opgebouwd uit het initieel beschikbaar gestelde budget van 134 miljoen euro, opgehoogd met ruim 100,5 miljoen euro vrijval uit voorgaande tijdvakken. Hoewel de aanvragen voor tijdvak 4 in totaal een waarde van bijna 271 miljoen euro hebben, is de verwachting (gebaseerd op de realisatie in voorgaande tijdvakken) dat dit budget voldoende is voor de realisatie van de 1.735 aangevraagde opleidingsprojecten.

Voor de regio Midden-, Zuid-, en Zuidwest-Gelderland is ruim 20 miljoen aangevraagd. VWS is blij met het enorme animo onder werkgevers om via scholing de tekorten aan werknemers aan te pakken.

Het laatste nieuws over tijdvak 4, verlenging in verband met corona en het verkrijgen van een deelnameverklaring lees je in deze update.

Meer informatie
​​​Werkgeversvereniging WZW is in de regio Midden-, Zuid-, en West-Gelderland hoofdaanvrager en faciliteert dit voor de deelnemers van het regionaal actieprogramma Waard om voor te werken!. Informatie over landelijke cijfers wordt gecommuniceerd via de website www.sectorplanplus.nl.

Profile
Maurits Follender-Grossfeld
Projectmanager