Privacyverklaring

De website waardomvoortewerken.nl is ontwikkeld en in beheer van werkgeversvereniging WZW. Derhalve wordt de privacyverklaring van WZW gehanteerd. Werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn (WZW), gevestigd aan Leidenweg 70, 6843 LD Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Privacyverklaring (verder: “Verklaring”) beschrijft het beleid van Werkgeversvereniging in Zorg en Welzijn (09194721) (verder: “WZW”) op het gebied van de verwerking
van persoonsgegevens zoal omschreven in deze Verklaring. WZW wil bij de verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening stelt.

Gegevensbescherming (AVG) stelt en vindt het belangrijk dat jij geïnformeerd wordt over:
 Welke persoonsgegevens wij verwerken en de manier waarop wij dat doen;
 De redenen waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken c.q. het doel dat met de verwerking van jouw persoonsgegevens gediend is;
 Of en zo ja, op welke wijze wij jouw persoonsgegevens aan derden binnen of buiten Europa verstrekken;
 Hoe we omgaan met het bewaren en beveiligen van jouw persoonsgegevens;
 Jouw rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De gehele privacyverklaring van WZW lees je hier.