Over het actieprogramma

Waard om voor te werken! is het Regionaal Actieprogramma Aanpak Tekorten (RAAT) van zorg- en welzijnsorganisaties in Midden-, Zuid- en Zuidwest- Gelderland. Met dit zorgbrede actieprogramma bundelen we onze krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Acties voor de gehele regio, waar werkgevers, werknemers en studenten nauw bij betrokken zijn.

Met meer dan 100 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgeversvereniging WZW, overheid en overige stakeholders maken in onze regio bijna 150 partners zich samen sterk om altijd kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke dienstverlening te kunnen bieden. De resultaten van de intensieve samenwerking​​ van de afgelopen jaren geven vertrouwen in de toekomst.

Samen sterk voor duurzaam voldoende menskracht in Zorg en Welzijn!

Werkwijze

Vanuit gezamenlijk eigenaarschap werken we in de regio samen aan de maatschappelijke en regionale opgave in Zorg en Welzijn.​ De deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties van het actieprogramma worden door werkgeversvereniging WZW gefaciliteerd op het gebied van projectmanagement, communicatie en bij het leggen van onderlinge verbindingen. Deze organisaties hebben vier uitgangspunten vastgesteld:

​Verbondenheid
We respecteren elkaar als gelijkwaardig partner.  We werken samen, delen onze kennis, ervaring, successen en mislukkingen met elkaar en leren daarvan. We werken vanuit vertrouwen samen en blijven met elkaar in gesprek om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in Zorg en Welzijn in onze regio te realiseren.

Resultaatgericht
We werken aan concrete resultaten met een positieve impact op onze regio. We betrekken hierbij onze cliënten en medewerkers wat de kans vergroot dat onze acties de gewenste resultaten hebben. ​​​

Verantwoordelijk
​We werken met elkaar aan goed werkgeverschap. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de maatschappelijke opgave en zijn hierop aanspreekbaar.

Duurzaam
Wij werken duurzaam samen vanuit een lange termijn agenda. We geven dit vorm door denken én doen te combineren.

 

Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager

Voordelen van deelname

Als deelnemer aan Waard om voor te werken! ben je onderdeel van een groot, waardevol netwerk waarin we, branche-overstijgend samenwerken om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn in de regio aan te pakken. Initiatieven en kennis delen we actief met elkaar. De lijntjes zijn kort en we weten elkaar gemakkelijk te vinden, wat helpt om snel duurzame resultaten te boeken voor de sector en de eigen organisatie. We inspireren en motiveren elkaar. Daadkrachtig en op basis van vertrouwen maken we ons samen sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland.

Als deelnemer aan het actieprogramma kan je op verzoek worden ondersteund door Werkgeversvereniging WZW, waardoor je je vooral op de inhoud kunt concentreren.

Onderdeel van een groot, waardevol netwerk
Samen duurzame resultaten boeken
Korte lijntjes
Actief kennis delen
Gedeeld eigenaarschap
Ondersteuning bij projectleiderschap en bij communicatie over de acties door WZW
Acties

Ook deelnemen?

Wil jij met jouw organisatie aansluiten bij het zorgbrede actieprogramma en samen de tekorten in Zorg en Welzijn in de regio aanpakken? Werk je aan een project gericht op bijvoorbeeld instroom, behoud van medewerkers of een leven lang ontwikkelen, dat je graag wilt versnellen of verbreden en met de regio wilt delen? Neem dan contact met ons op. Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij ons waardevolle netwerk!

Deelnemen actieprogramma