Werkgeverij is Koploper van het landelijke Actie Leer Netwerk

13 feb 2020

De Werkgeverij is koploper van het landelijke Actie Leer Netwerk geworden! Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt in de aanpak van de tekorten. De ambitie van de Werkgeverij is het vormgeven van collectief werkgeverschap in onze regio, om zo goede medewerkers te behouden voor Zorg en Welzijn. Daarnaast zet de Werkgeverij zich in om nieuwe (zij)instromers aan te trekken. Zaken zo eenvoudig mogelijk organiseren is een succesfactor gebleken. Het eigenaarschap ligt bij de deelnemende werkgevers en bestuurders kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen. Benieuwd naar de mooie resultaten?

De Werkgeverij
De Werkgeverij is een innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg en Welzijn, kinderopvang en jeugdzorg. De Werkgeverij maakt het voor de werknemers mogelijk om naar talent aan het werk te gaan, bijvoorbeeld in een stapelbaan of door werk te delen met andere medewerkers uit de aangesloten organisaties. Organisaties die deelnemen aan de Werkgeverij delen hun interne scholingen en bieden medewerkers ervaringsplaatsen aan buiten de eigen organisatie, zodat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Als medewerkers niet meer op de goede plek zitten, dan kunnen ze door de Werkgeverij bij een andere zorgorganisatie gaan werken. Zo blijven mensen behouden voor Zorg en Welzijn.

Meer dan 100 matches

Medewerkers ervaren dat ze op een laagdrempelige manier kunnen bewegen binnen het samenwerkingsverband. Door kennis te delen en elkaar letterlijk te ontmoeten worden de lijnen tussen organisaties korter. Er zijn al meer dan honderd matches gemaakt tussen talent en baan en vier keer per jaar nemen zo’n veertig medewerkers deel aan de Loopbaan Werkplaats. Eens per jaar nemen vijftig medewerkers een kijkje in de keuken bij collega’s uit andere organisaties en kunnen zij kennis uitwisselen en zich (her)oriënteren op hun loopbaan in de sector. De gezamenlijke talentenmarkt in Arnhem trok meer dan honderd bezoekers. De eerste stapelbanen zijn gerealiseerd, waardoor medewerkers meer uren kunnen werken. De contactpersonen van alle organisaties hebben plannen uitgewerkt om gezamenlijk personeel te gaan opleiden. De toegankelijke aanpak, behaalde resultaten en het vermogen om te blijven aansluiten bij nieuwe vraagstukken leidt tot een gestage groei van deelnemende organisaties en medewerkers.

Eigenaarschap bij de werkgevers
Het eigenaarschap binnen de Werkgeverij ligt net als bij de andere acties in ons Actieprogramma daadwerkelijk ín de organisaties; contactpersonen van alle deelnemende instellingen vormen samen een team boven de organisaties. Medio 2018 is het experiment door FCB, in opdracht van de Werkgeverij en het ministerie van Sociale zaken, geëvalueerd en zijn diverse aanbevelingen gedaan om de Werkgeverij verder te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot diverse concrete diensten en mooie resultaten waarmee de Werkgeverij regionaal een belangrijke bijdrage levert aan oplossingen voor de actuele arbeidsmarktthema’s in Zorg en Welzijn.  Bestuurders zijn steeds bereid om over organisatiegrenzen heen te kijken en op basis van vertrouwen te blijven werken aan een breder gedragen werkgeverschap in de regio. Dit vertrouwen was en is ook van belang om medewerkers te betrekken bij het ontwikkelen van de aanpak en diensten van de Werkgeverij en de mogelijkheden ook te gaan en blijven benutten.

Meer weten?
Ga naar www.werkgeverij.nl of neem contact op met Nicolette Horn

Nicolette Horn
Projectmanager