Verzuim in tijden van Corona

4 sep 2020

De geplande activiteiten rondom de actie Verzuim Innovatieve Aanpak (VIA) voor 2020 zijn opgestart, maar konden door het coronavirus helaas niet worden uitgevoerd. De projectgroep heeft echter niet stilgezeten: er werd onderzoek gedaan naar verzuim in tijden van de coronacrisis. Hoe gaan V&V-organisaties om met verzuim in de coronacrisis?

Verzuim niet gestegen
Om meer inzicht te krijgen in de mate en aard van verzuim tijdens de coronacrisis werden telefonische interviews afgenomen bij de HR-adviseurs van zeven deelnemende organisaties. Wat bleek? Door de strenge coronamaatregelen steeg het verzuim niet. Welke factoren speelden daarbij een rol en wat kunnen we daarvan leren?

Heldere communicatie en saamhorigheidsgevoel
De HR-adviseurs gaven aan dat er duidelijk aanwijsbare factoren waren die een rol speelden bij het gelijk blijven/dalen van het verzuim. De meest genoemde factoren waren: aandacht en duidelijkheid, heldere communicatie, sfeer en cultuur (saamhorigheidsgevoel). Tevens lijken medewerkers weer meer tijd en aandacht te hebben voor de bewoners.
De opbrengsten van de interviews zijn gebundeld en lees je hier. De inspiratie uit de interviews wordt meegenomen in het vervolg van het project. Vanaf juni zijn de activiteiten rondom deze actie in aangepaste vorm weer opgepakt.

Meer informatie of kennismaken?
Meer weten over VIA? Ga naar de actiepagina van VIA en/of neem contact op met Karin Kalthoff via karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl of 088 9294038.