Uitvoeringsfase ideeën Ik weet RAAT verlengd

7 apr 2020

Eerste ronde wordt verlengd
Gezien de maatregelen is besloten de uitvoeringsfase van de winnende ideeën van IkweetRAAT.nl vooralsnog te verlengen tot medio september 2020. Op deze manier kunnen de winnaars hun idee op een later moment uitwerken. Sommige innovatieve ideeën komen wellicht nu in een stroomversnelling en anderen worden uitgesteld. De winnaars en deelnemende organisaties zijn hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard gaat de implementatie van de ideeën waar mogelijk door.Voor de uitvoering zijn aan de winnaars handvatten aangereikt, zoals de training Project Matig Creëren. Daarnaast is de verwachting dat binnen de eigen organisatie voldoende deskundigheid in huis is om de ideeën succesvol verder te brengen, nadat de situatie weer is genormaliseerd.

Podium voor ideeën tijdens evenement Onderwijs en Arbeidsmarkt
Zoals het er nu naar uitziet, krijgen de winnende ideeën een podium tijdens het evenement Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Provincie Gelderland op 17 september. We hopen dat het ‘normale’ leven dan weer op gang is gekomen. Meer informatie hierover volgt.

Meer informatie: Ikweetraat.nl