Toekenning middelen vierde tijdvak SectorplanPlus

4 dec 2020

Het Ministerie van VWS heeft deze week, na de nodige vertraging als gevolg van de coronacrisis, bekend gemaakt welke middelen voor het vierde tijdvak van SectorplanPlus worden toegekend.

Totaal budget
In totaal is voor dit tijdvak 234,5 miljoen euro beschikbaar. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelt het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor corona-gerelateerde scholing. Het beschikbare bedrag van 234,5 miljoen euro is opgebouwd uit het initieel beschikbaar gestelde budget van 134 miljoen euro, opgehoogd met ruim 100,5 miljoen euro vrijval uit voorgaande tijdvakken.

Hoewel de aanvragen voor tijdvak 4 in totaal een waarde van bijna 271 miljoen euro hebben, is de verwachting (gebaseerd op de realisatie in voorgaande tijdvakken) dat dit budget voldoende is voor de realisatie van de 1.735 aangevraagde opleidingsprojecten. De subsidiereservering wordt per subsidietraject aangepast aan het beschikbare budget. Zodra dit gebeurd is, zal ook de projectovereenkomst voor tijdvak 4 aangemaakt kunnen worden.

Verlenging in verband met corona
Omdat diverse scholingstrajecten tijdens de coronacrisis hebben stilgelegen, heeft RegioPlus een verlenging van bijna 8 maanden bij het ministerie aangevraagd en verkregen. Daarmee is de looptijd van tijdvak 4 verlengd tot 23 augustus 2022. Dit biedt aanvragers de ruimte om de voorgenomen opleidingsprojecten uit te voeren over een langere looptijd.

Definitie nieuwe instroom herzien
Ook heeft VWS besloten de definitie voor nieuwe instroom in tijdvak 4 te herzien. Deelnemers binnen deze doelgroep mogen tot maximaal 2 jaar in dienst zijn om eventueel door corona uitgestelde trainingen en opleidingen toch via SP+ gesubsidieerd te krijgen.

Deadline Maatregel X
De looptijd van de aanvullende maatregel voor de extra scholing van mensen in het kader van corona is vastgesteld op 31 maart 2021. Tot die tijd kan gebruik worden gemaakt van maatregel X. Activiteiten  C, D en E zijn voor de bijscholing van zittende medewerkers.

Bron: www.sectorplanplus.nl

Verkrijgen deelnameverklaring

We krijgen regelmatig signalen dat organisaties problemen ondervinden met het laten tekenen van de deelnameverklaringen door school. Dit kan te maken hebben met tijdgebrek of vanwege privacy (AVG).

Meerdere deelnemers op één deelnameverklaring
Vanaf 1 oktober 2020 is het nu ook mogelijk om meerdere deelnemers op één deelnameverklaring te vermelden. Op deze wijze heeft een opleider de keuze om niet meer individuele verklaringen in te vullen en te ondertekenen, maar een gezamenlijke verklaring op te stellen. Er is door het SSC een template ontwikkeld die je hiervoor kunt gebruiken. Voor de template ‘meerdere deelnemers op één deelnameverklaring’ klik hier.

Weigering deelnameverklaring i.v.m. AVG
Indien een opleider weigert om de deelnameverklaring te onderteken i.v.m. privacy-redenen, laat het dan even weten. We hebben inmiddels contact gehad met een aantal opleiders om te komen tot een oplossing. Zo is er bijvoorbeeld een toestemmingsverklaring opgesteld die vooraf getekend kan worden door de deelnemer. Dit kan wellicht helpen bij het verkrijgen van de noodzakelijke verklaring.

Profile
Maurits Follender Grossfeld
Projectmanager