Succesvol ouder worden in de Zorg: 10 groepen van start

4 sep 2020

Na een succesvolle pilot worden er vanaf dit najaar voor tien groepen medewerkers bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het project Succesvol ouder worden. Deelnemers krijgen inzicht in knelpunten die zij op hun werk en/of privé ervaren en er wordt een concreet actieplan opgesteld. De eerste groep gaat in oktober bij Insula Dei van start.

Bewustwording eigen regie en versterking zelfmanagement
Tijdens de bijeenkomsten staat de bewustwording van de eigen regie en de versterking van zelfmanagement van medewerkers centraal. Tegelijkertijd krijgen leidinggevenden inzicht in de behoeften van de medewerker en leren signalen te herkennen bij medewerkers die dreigen uit te vallen. Zij doen extra kennis op over manieren om preventief met medewerkers in gesprek te gaan. HR-medewerkers krijgen een draaiboek van een actieplan per groep en doen onder meer kennis op over Succesvol ouder worden op HR-niveau.

Per groep worden er twee inspirerende bijeenkomsten van drie uur georganiseerd, die worden begeleid door de onderzoekers van de HAN. De groepen (verdeeld over de vier deelnemende organisaties) bestaan uit maximaal twintig deelnemers.

Meer informatie?
Neem contact op met Pieternel van Heijst of ga naar:de actiepagina: Succesvol ouder worden in de Zorg

Profile
Pieternel van Heijst
Programmamanager WZW