Start online tech@doptie spel

4 sep 2020

De inzet van technologie in de ouderzorg is ten tijde van de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt en heeft ervoor gezorgd dat (zorg)technologische toepassingen sneller worden doorgevoerd. Veel medewerkers hebben het nut en de noodzaak van digitalisering en zorgtechnologie ervaren. De actie De zorgmedewerker en technologie is gericht op het adequaat voorbereiden, begeleiden en opleiden van zorgprofessionals op het gebied van zorgtechnologie. De afgelopen coronaperiode is succesvol benut door zowel het Tech@doptie Spel als het Leerarrangement om te zetten naar een coronaproof (semi-)online variant; een prachtig resultaat!

Aan de slag vanaf september 
Het Tech@doptie Spel kan, onder leiding van een spelbegeleider van de betrokken roc’s, vanaf 14 september op een digitaal speelbord worden gespeeld via Microsoft Teams. Na afloop van het spel vullen de teamleden afzonderlijk van elkaar de online zelftest van Digivaardig in de zorg in én wijzen één ‘voorloper’ aan om deel te nemen aan het online Leerarrangement. Het online leerarrangement start zodra er voldoende voorlopers zijn om deel te nemen. De contactpersonen van de deelnemende organisaties worden binnenkort via online informatiesessies bijgepraat over de verschillende onderdelen van het project.

De ondersteuning van organisaties wordt de komende periode verder opgepakt. Hierin staat onder andere centraal hoe de organisaties handvatten aangereikt krijgen en uitgedaagd worden om zelfstandig aan de slag te gaan met de strategische inbedding van (zorg)technologie binnen de zorgorganisatie.

Meer weten? 
Neem dan contact op met projectmanager Suus van Dijk of ga naar de actiepagina van de Zorgmedewerker en technologie

Profile
Suus van Dijk
Projectmanager