Regionale resultaten Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn

23 apr 2021

Het landelijke Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn startte halverwege 2019. Gedurende de afgelopen onderzoeksperiode (Q3 2019 t/m Q4 2020) hebben landelijk zo’n 300 zorg- en welzijnsorganisaties aan het onderzoek deelgenomen, in onze regio waren dat er ongeveer 40. De database is gevuld met ruim 16.000 respondenten. Met hun respons is veel inzicht verkregen in de vertrekredenen van medewerkers. WZW bracht hier een publicatie over uit: regionale publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn. In de publicatie wordt ingezoomd op een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek voor onze regio en duiding gegeven aan deze uitkomsten door inhoudelijke oplossingsrichtingen aan te reiken.

 

Uitkomsten
Belangrijke uitkomsten waar in deze publicatie aandacht aan wordt besteed, zijn de lengte van het dienstverband en de leeftijd van de vertrekkende medewerkers. Een grote groep medewerkers verlaat de organisatie alweer binnen twee jaar, waarvan meer dan de helft 15 tot 30 jaar oud is. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de leidinggevende bij het behouden van medewerkers. Naast cijfers biedt deze publicatie handvatten voor organisaties met betrekking tot het ondernemen van actie gericht op behoud van medewerkers. Acties die onder meer in het actieprogramma Waard om voor te werken! worden uitgerold, waaronder de organisatiebuddy en het Leiderschapsprogramma.

Regionale publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2021

Deze uitgave is een regionale verdieping van de landelijke publicatie die eind 2020 verscheen. Landelijke factsheet Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2020

Meer weten?
Neem contact op met Maurits ▼

Profile
Maurits Follender Grossfeld
Projectmanager WZW