Regionaal Contactpunt: matchen vraag en aanbod extra personeel

19 mrt 2020

Door het corona-virus is de vraag naar zorgmedewerkers nóg urgenter geworden. De afgelopen dagen kwamen er zo’n 7000 aanmeldingen binnen van oud-zorgmedewerkers die graag willen helpen nu er overuren worden gemaakt in de zorg. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen (oud) zorgprofessionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug willen keren. Ook zorgorganisaties die door de coronacrisis extra medewerkers nodig hebben kunnen daar ook terecht. Via een centrale database wordt vraag en aanbod zo goed als mogelijk gematcht. Het Regionaal Contactpunt in de regio zorgt ervoor dat mensen terecht komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen. Klik op ‘Lees meer’ voor alle informatie over het Regionaal Contactpunt.

Handen ineen
Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In samenwerking met onder andere ActiZ, NVZ, BOZ organisaties, ROAZ, V&VN, NU’91 en het ministerie van VWS slaan we de handen ineen. Gisteren maakte het ministerie van VWS al bekend dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie – minder dan twee jaar – verlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort.

Hoe werkt het Regionaal Contactpunt in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland
Met elkaar proberen we de continuïteit van zorg te waarborgen. Om de acties te ondersteunen en het effect van de acties zo groot mogelijk te maken brengt RegioPlus, samen met de regionale werkgeversorganisaties, landelijk vraag en aanbod bij elkaar.  Vanuit de landelijke database wordt het aanbod en de vraag naar de regio’s doorgezet. Het Regionaal Contactpunt van WZW inventariseert wat er nodig is bij de zorgorganisaties en zorgt vervolgens voor de matching met het aanbod voor ondersteuning.

Inventarisatie behoefte
Alle zorg- en welzijnswerkgevers hebben een e-mail ontvangen met de uitleg over het Regionaal Contactpunt en de rol van WZW. De HR-managers zijn daarbij als contactpersoon aangehouden. Geef jouw vraag naar (para)medische ondersteuning door via het aanmeldformulier op www.extrahandenvoordezorg.nl. Contactpersonen van organisaties kunnen rechtstreeks contact opnemen met coördinator Regionaal Contactpunt Susanne Haarsma via: s.haarsma@wzw.nl of 06 – 83 566 750.

Matching
Uit de aanmeldingen van (oud)zorgmedewerkers kijkt het Regionaal Contactpunt of en zo ja, welke tijdelijke krachten er aan de vraag van jouw organisatie gekoppeld kunnen worden. Is er een match, dan zorgen wij dat voor de contactgegevens waarmee je zelf aan de slag kunt. Bieden mensen hun hulp spontaan bij jouw organisatie aan? Vraag ze dan om het formulier op www.extrahandenvoordezorg.nl. in te vullen. Ze komen dan in de landelijke database en daarmee in het regionale matchingsproces. Op ons loopbaanplatform Werkeninzorgenwelzijn.nl is ook een pagina voor het Regionaal Contactpunt ingericht. De aanmelding en coördinatie van vrijwilligers zonder ervaring in de zorg loopt via het Rode Kruis.

Meer informatie
Meer informatie inclusief veelgestelde vragen vind je op  www.extrahandenvoordezorg.nl Voor aanvullende vragen over het Regionaal contactpunt kun je contact met opnemen met Susanne Haarsma.

 

Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager