Persoonsvolgende zorg, een organisch groeiproces

31 jan 2022

Bij de start in 2020 richtte deze actie zich op het transparant maken van zowel het ‘harde’ als het ‘zachte’; de financiële en zorginhoudelijke kant van persoonsvolgende zorg. Anders gezegd; passende zorg en het daarbij behorende passende budget (PVB). Waarbij met name welzijn – begeleiding individueel – meetbaar werd gemaakt in zowel de te leveren zorg als de bijbehorende personeelsformatie. De informatie die op die manier over bewoners beschikbaar kwam, kon vervolgens worden vertaald naar nieuwe bedrijfs- en stuurinformatie. Zowel op team-/afdelingsniveau als op locatie- en organisatieniveau.

Dat leidde er toe dat werkdruk objectief pakbaar kon worden gemaakt; de actie werkdrukmeter. Voor het eerst kwam er zo een instrument beschikbaar om de werkdruk per medewerker, team of locatie zichtbaar te maken!

Enkele maanden na de introductie van de werkdrukmeter werd steeds meer de vraag gesteld: “Welke formatie is nu passend bij de huidige zorgvraag?”
Deze vervolgactie – het groene boekje genoemd – staat nu in de startblokken. In feite is dit een formatie-instrument dat op basis van 7 ‘spiegels’ uit de sector 7 duidelijke formatieadviezen aan een team, afdeling, locatie, organisatie geeft. De invalshoek persoonsvolgende zorg is er daar één van.

De nieuwste ‘loot’ aan de ‘tak’ van persoonsvolgende zorg kwam eind december 2021 aan één van de bestuurstafels naar voren; persoonsvolgend personeelsbeleid. Deze actie wordt momenteel uitgewerkt en komt in maart aan de orde.

Bij elkaar leveren de 4 acties compleet nieuwe en duurzame inzichten, ervaringen en tools op voor medewerkers in de zorg. Gericht op het ondersteunen en faciliteren van zorgprofessionals in de opgaven waar zij voor staan in de komende transitie via het ontwikkelwiel ‘vernieuwing van de ouderenzorg’ (zie afbeelding hierboven).

Alvast iets over persoonsvolgend personeelsbeleid

Net als voor bewoners geldt ook voor medewerkers dat zij unieke individuele personen zijn met eigen drijfveren, competenties, voorkeuren, behoeften, levensstijl, normen en waarden. De vraag is dus ook hoe rol en positie van medewerkers een plek krijgen in de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat; een toenemend(e) zorgvraag en volume in aantal ouderen in relatie tot de arbeidsmarktkrapte.

De actie persoonsvolgend personeelsbeleid richt zich dan ook op pragmatische wijze tot één van de grootste ‘bronnen’ waar de veranderingen plaats zal moeten vinden; namelijk bij medewerkers. Waarbij elke betrokkene meegroeit in het haalbare tempo, ondersteund door organisaties.

Persoonsvolgende zorg en persoonsvolgend budget (PVB)
De passende vergoeding bij passende zorg

Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager