Ontwikkelingen coronavirus en Waard om voor te werken!

18 mrt 2020

Vanwege de ontwikkelingen van het coronavirus en de verscherpte overheidsmaatregelen zijn alle geplande bijeenkomsten van Waard om voor te werken! tot en met 6 april 2020 geannuleerd. De continuïteit van zorg heeft de prioriteit van alle deelnemende organisaties, zeker nu. Alle zorgprofessionals zijn hard nodig in het primaire proces, waardoor door vrijwel alle deelnemende organisaties is aangegeven dat de acties momenteel op een laag pitje staan of dat er op dit moment helemaal niet aan gewerkt wordt.

De vraag naar zorgmedewerkers is door de ontwikkelingen nóg urgenter geworden. Tegelijkertijd zijn er mooie initiatieven ontstaan om mensen te mobiliseren om bij te springen in de zorg. Dit heeft nu alle prioriteit. WZW faciliteert organisaties middels de coördinatie van het Regionaal Contactpunt, waar vraag vanuit de organisaties en aanbod van (oud)zorgprofessionals samen komt.

Regionaal Contactpunt vanaf 23 maart beschikbaar
Inmiddels hebben zo’n 7.000 mensen zich aangemeld om zich in te zetten voor de zorg, waaronder een grote groep (oud) zorgmedewerkers. In samenwerking met het ministerie van VWS heeft afstemming plaatsgevonden met onder andere NVZ, Actiz, FNV, CNV, ROAZ, NU’91, het Rode Kruis en GGD/GHOR. WZW zet zich in om het aanbod vrijwilligers en de vraag van organisaties te matchen. Daarbij ligt de focus vooralsnog op (para)medische ondersteuning. Daarnaast is er contact met het Rode Kruis om ondersteuningsaanbod dat niet (para)medisch is, regionaal te laten coördineren. Het Regionaal Contactpunt dat via WZW is ingericht wordt fulltime bemenst.

WZW faciliteert deelnemers van het Actieprogramma Waard om voor te werken! op het gebied van programma- en projectmanagement en communicatie. Via deze website blijven we alle deelnemers informeren over de ontwikkelingen die betrekking hebben op (de acties van) het Actieprogramma en de huidige ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. Houd deze website daarom in de gaten voor updates. Overal waar mogelijk blijft WZW haar faciliterende rol rondom het Actieprogramma inzetten.

Neem voor algemene vragen over de voortgang van het Actieprogramma en ontwikkelingen rondom het Regionaal Contactpunt contact op met Susanne Haarsma via: s.haarsma@wzw.nl of 06 – 83 566 750.

Zijn er juist nu ontwikkelingen binnen jouw actie die interessant zijn om te delen? En wil je andere deelnemers aan het Actieprogramma daarover informeren? Neem dan contact op met Daniëlle Pepels: d.pepels@wzw.nl of 06 – 83 54 36 36.

Daniëlle Pepels
Communicatieadviseur
Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager