HR for the Future, inspiratiesessie voor Ziekenhuizen

18 dec 2019

Aan de gesprekstafel van de regionale ziekenhuizen van december jongstleden werd de wens geuit om vanuit visie op de toekomst te onderzoeken hoe HR gezamenlijk kan anticiperen op de medewerker van de toekomst. Om hier een antwoord op te geven is de Inspiratiesessie ‘HR for the future’ georganiseerd voor HR-managers en HR-adviseurs van de regionale ziekenhuizen: CWZ, Gelderse Vallei, Klimmendaal, Radboudumc, Rijnstate, Sint Maartenskliniek en Ziekenhuis Rivierenland. 


Technologische ontwikkelingen en de betekenis voor het continueren van de kwaliteit van zorg
Martijn de Groot, hoofd Reshape Center Radboudumc, inspireerde de deelnemers door hen mee te nemen in de verandering van tijdperk met de digitale revolutie, waarin we zitten. Mens- in plaats van systeemwaarden worden steeds belangrijker. We kennen allemaal de veranderingen door digitale innovaties, zoals Uber en Airbnb. Zorgtechnologische innovaties, bijvoorbeeld de toename van apparatuur voor zelf-meten en diagnose, hebben invloed op patiënten/burgers en op hulpverleners. Hiervoor is sociale innovatie nodig en het vraagt om andere vaardigheden, regelgeving en een verschuiving van verantwoordelijkheden, licht Martijn de Groot toe.

Wat betekent technologische innovatie voor professionals en patiënten?
Lynn Tanck en Laura Bardoel, twee verpleegkundigen van het Radboudumc, deelden aansluitend hun praktijkervaring met de implementatie van Visimobile, een apparaatje waarmee patiënten op hun afdelingen continu worden gemonitord. Ze vertelden over de  positieve en negatieve aspecten voor zowel de professionals als de patiënten. De deelnemers aan de inspiratiesessie waren zeer geïnteresseerd in hun ervaringen. Zowel om er achter te komen wat een technologische innovatie betekent voor professionals als patiënten én de kwaliteit van zorg.

Technologische ontwikkelingen en de invloed op duurzame inzetbaarheid van verschillende generaties 
Tenslotte vertelde Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement Open Universiteit, over de gevolgen van technologische ontwikkelingen op de duurzame inzetbaarheid van verschillende generaties. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de fit tussen vakbekwaamheid, motivatie en de gezondheid van medewerkers? Verschillen binnen generaties blijken groter te zijn dan tussen generaties. De verschillen hangen voor een deel samen met leeftijd en levensfase. Tinka van Vuuren maakt daarbij onderscheid tussen kalender-, organisatie-, functionele en levensfaseleeftijd. De verbanden tussen deze verschillende leeftijden en duurzame inzetbaarheid gaf inzicht over de mogelijkheden van medewerkers om door te kunnen werken, de motivatie om door te willen werken en de kansen om door te werken.

Anticiperen op het ziekenhuis van de toekomst
De sprekers boden inspiratie om vervolgens in twee groepen thema’s boven tafel te halen welke thema’s belangrijk zijn en wat HR moet doen om te anticiperen op het ziekenhuis van de toekomst. Tenslotte werd er tijdens de netwerkborrel veel “genetwerkt”. Men was enthousiast om elkaar in de inspirerende ruimte van het Reshape Center, te ontmoeten en in gesprek te zijn.

Gezamenlijke aanpak
De HR-managers gaan aan de Ziekenhuistafel de opbrengst van de inspiratiebijeenkomst bespreken en met elkaar beantwoorden welke thema’s gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Profile
Pascalle Neijenhuis
Directeur-bestuurder WZW