Hoe werkt de werkdrukmeter

25 nov 2021

Werkdruk. Het lijkt er helemaal bij te horen en is niet meer weg te denken uit de wereld van Zorg en Welzijn. Maar is dat wel zo? Wanneer iemand gedurende langere periode met terugkerende moeite niet meer aan de taakeisen kan voldoen binnen de beschikbare tijd, noemen we dat structurele werkdruk. Hoe werkdruk wordt ervaren is echter voor iedereen anders. De werkdrukmeter geeft inzicht.

De werkdrukmeter; effectieve aanpak van structurele werkdruk
De werkdrukmeter is een nieuwe tool, ontstaan vanuit het Individueel Persoonsvolgend budget (iPVB) bij zorgorganisaties. Doel van de werkdrukmeter is om tot een effectieve aanpak van structurele werkdruk te komen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat medewerkers die werken volgens het iPVB een afname tot 50% in de administratieve last van hun werk ervoeren. Ook gaven zij aan meer eigen regie en transparantie te hebben in hun werk en daardoor een merkbaar lagere werkdruk dan voorheen ervoeren. De kennis uit de dagelijkse praktijk heeft geleid tot de ontwikkeling van deze tool, de werkdrukmeter.

De werkdrukmeter geeft informatie om vervolgens op de grootste veroorzakers van de werkdruk actie te kunnen ondernemen en de effecten daarvan opnieuw te meten. De werkdrukmeter geeft op eenvoudige wijze inzicht en overzicht in de werkdruk op team-, afdeling-, locatie- en organisatieniveau en zijn op diverse parameters te specificeren. De werkdrukmeter gaat van zowel de individuele beleving van werkdruk als ook harde cijfers en data uit waarmee inzicht en overzicht wordt verschaft in een dynamisch dashboard.

 

 

 

 

De werkdrukmeter komt op drie manieren aan informatie, uit:

 • ingevulde IPVB’s van bewoners
 • het gebruikte ECD (b.v. arrangementen) van de organisatie
 • een korte online medewerker enquête.

Voordelen voor werkgever

 • De werkdrukmeter maakt de werkdruk inzichtelijk en concreet, hierdoor kunnen medewerkers en leidinggevenden direct aan de slag met passende werkdruk-beïnvloedende en/ of werkdruk begrenzende acties.
 • De werkdrukmeter laat na het inzetten van die acties de gevolgen weer visueel zien op hun effectiviteit.
 • Toename werkplezier medewerkers (en dit inzichtelijk maken)
 • Zichtbaar maken van ervaren betere balans tussen het fysieke (ondersteunen, tillen etc.) en niet-fysieke (aandacht, zelf laten doen, praatje maken etc.) deel van het werk van medewerkers
 • Medewerkers doen alleen wat bijdraagt en daarmee valt weg wat het onvoldoende toevoegt.

Kies als VVT-organisatie (principieel) ervoor om de oudere met een zorgvraag als vertrekpunt te nemen en ‘ontregel’ met behulp van de ontwikkelde methode en instrumenten (waaronder de werkdrukmeter) het werk. Daarmee wordt de werkdruk verlaagd en de professionele deskundigheid van medewerkers gestimuleerd.

Voordelen voor medewerker

 • Medewerkers ervaren meer regelruimte en hebben daarmee invloed op hun werkbelasting
 • Medewerkers ervaren meer werkplezier
 • Meer evenwicht tussen inspanning en ontspanning tijdens uitvoering van het vak
 • Het beroep van de zorgprofessional wordt – weer – aantrekkelijker
 • Zichtbaar maken van de werkdruk en waar deze concreet te begrenzen is
 • Medewerkers worden weer gestimuleerd om de professionele deskundigheid in te zetten en alleen wanneer nodig, over te gaan tot actie.

Meer weten over de werkdrukmeter?
Neem dan contact op met Bastiaan Willekes via 06 – 227 828 12 of bastiaan@pure-ipvb.nl