Gezamenlijke acties V&V regio’s Arnhem en Foodvalley in beeld

27 nov 2020

De regio’s Arnhem en Foodvalley werken sinds twee jaar nauw samen op verschillende thema’s gericht op de aanpak van de tekorten in Zorg en Welzijn. Bijna 30 V&V-organisaties werken van planvorming tot uitvoering intensief samen aan elf acties die onder actieprogramma Waard om voor te werken! vallen. Afgevaardigden van de organisaties gaan aan V&V-agendatafels met elkaar in gesprek, delen kennis en ervaring én zetten samen nieuwe acties op de agenda. En dat heeft al mooie resultaten opgeleverd! De samenwerking en samenhang tussen de verschillende acties is overzichtelijk weergegeven in deze visual.  Klik hier om de visual in een nieuw venster te openen.

Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager