Eerste stappen optimalisatie crisisregeling

1 sep 2020

Steeds meer bewoners worden opgenomen in een crisissituatie. Het uitgangspunt is om de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek in de crisissituatie te bieden. Dat vraagt een goede, structurele organisatie van onze werkwijze en van de inrichting van de regeling rondom de crisisbedden in onze regio. Een update over het project Optimalisatie crisisregeling dat bestaat uit twee delen:

Aanpassen regionale crisisregeling opdat het opnameproces bij crisis verbeterd
Het aanpassen van de crisisregeling was volop in de voorbereiding vlak voordat de coronacrisis uitbrak. De eerste stap is stoppen met de toerbeurten tussen de vier grote instellingen en in plaats daarvan een vast aantal crisisbedden in ieder van de vier organisaties aan te houden. Daarnaast is een ronde langs de zogeheten “stand-alone” huizen gehouden dat meer inzicht en begrip opleverde ten aanzien van (het gebrek aan) de doorplaatsingsmogelijkheden na de eerste crisisdagen. In september wordt dit project voortgezet, waarbij de consequenties van COVID-19 beleid worden meegenomen.

Wat kunnen de organisaties doen om de preventie van crisisopname verder te ondersteunen
Ten aanzien van de preventie is vastgesteld dat hier door huisartsen en wijknetwerken al veel activiteit ontplooid wordt, maar dat er nog te weinig zicht is op wat de impact kan zijn van die activiteit op de benodigde capaciteit in de crisisopvang en de reguliere plekken in de verpleeghuizen. Om hier als V&V organisaties meer zicht op te krijgen wordt gekeken welke informatie er op korte termijn geregistreerd zou kunnen worden bij opname. Informatie die beter inzicht geeft in de oorzaken, aanleiding en omstandigheden rondom de opname, inclusief de reeds aanwezige zorg in de thuissituatie.

Meer informatie?
Annet van Harten | annetvanharten@me.com | 06 – 520 00 631 of kijk op Actiepagina Optimalisatie crisisregeling en onderzoek preventie crisis