Eerste resultaten uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn

27 nov 2019

De meeste uitstroom in Zorg en Welzijn van medewerkers met een zorggebonden functie vindt plaats in het eerste jaar van hun dienstverband, als vertrekredenen zijn loopbaanmogelijkheden en meer uitdaging het meest genoemd. Daarnaast wil 4 op de 5 vertrekkende medewerker eigenlijk wél in Zorg en Welzijn blijven werken. En opvallend is bovendien dat de respondenten de communicatie vanuit leidinggevenden als belangrijk verbeterpunt geven. Dit zijn de eerste uitkomsten van het continue uitstroomonderzoek, uitgevoerd door de regionale werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn, verenigd in RegioPlus, in samenwerking met Presearch.

De personeelstekorten in Zorg en Welzijn zijn groot. Met verschillende initiatieven proberen de regionale werkgeversverenigingen daar samen met de zorg- en welzijnswerkgevers grip op te krijgen. Onder meer met het doorlopend uitstroomonderzoek, waarmee inzicht verkregen wordt in de vertrekredenen van medewerkers uit Zorg en Welzijn. Landelijk doen 250 zorg- en welzijnsorganisaties mee, in de regio Midden- en Zuid-Gelderland zijn dat er op dit moment veertig.>De eerste resultaten geven bevestiging dat investeren in behoud van medewerkers en goed werkgeverschap essentieel is. Dat doet WZW in haar regio onder meer samen met de ruim honderd aangesloten partners van het regionale actieprogramma Waard om voor te werken! (RAAT). Verschillende acties sluiten goed op aan op de resultaten.

Leiderschapsprogramma leidinggevenden
Zo is er momenteel een leiderschapsprogramma voor leidinggevenden in ontwikkeling voor de V&V-regio’s Arnhem en Foodvalley. In dit programma is veel aandacht voor ontwikkeling van vaardigheden en de relationele kant van het leidinggeven. Daarnaast biedt het programma ondersteuning bij hoe leidinggevenden hun medewerkers kunnen faciliteren bij het “in hun kracht” zetten, het bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg en behoud van medewerkers.

Organisatiebuddy
Om ongewenste uitstroom van nieuwe medewerkers te voorkomen richt de actie Organisatiesbuddy’s zich specifiek op het begeleiden van nieuwe medewerkers. Met de inzet van organisatiebuddy’s krijgen nieuwe medewerkers een warm welkom, worden zij praktisch de weg gewezen in de organisatie en krijgen zij begeleiding bij het inwerken door een buddy. De teams kunnen zich hierdoor focussen op het inhoudelijk inwerken van hun nieuwe collega.

De eerste resultaten van het doorlopende uitstroomonderzoek zijn gebaseerd op de uitkomsten van 2.091 ingevulde vragenlijsten van medewerkers uit de 250 deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties die tussen juni tot en met september hun werkgever verlieten. WZW houdt voor haar regio werkgevers, onderwijs, overheid en andere relevante partners op de hoogte van de regionale uitkomsten in de toekomst.

Lees het persbericht van RegioPlus.
Ga naar www.wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl voor alle actuele arbeidsmarktinformatie van de sector Zorg en Welzijn voor de regio Midden- en Zuid-Gelderland.

Landelijke factsheet resultaten uitstroomonderzoek Nov 2019

Vragen over het uitstroomonderzoek?

Profile
Maurits Follender Grossfeld
Projectmanager