Eerste resultaten uitstroomonderzoek VVT

2 sep 2020

Ruim 40 organisaties in de regio Midden- en Zuid-Gelderland hebben zich sinds april 2019 aangemeld voor het uitstroomonderzoek. Samen hebben zij inmiddels 1500 respondenten bevraagd naar hun vertrekredenen. Iets meer dan de helft (25) van de V&V-organisaties in de regio, is momenteel aangesloten bij het uitstroomonderzoek, waardoor er al een grote database voor handen is.

De eerste resultaten op het gebied van de vertrekredenen van medewerkers en de redenen waarom zij niet terugkeren naar de VVT-branche, zijn in kaart gebracht. De uitkomsten kunnen richting geven aan het (exit)beleid van organisaties en als input voor verschillende acties van het Actieprogramma. Je leest de resultaten hier.

Opvallende resultaten 
In de resultaten van de VVT-branche in onze regio (peildatum 2 september) vallen een aantal uitkomsten ten opzichte van de andere branches specifiek op:

Top 3 vertrekredenen VVT
1. Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn leidinggevende (18%)
2. Werksfeer en samenwerking binnen de afdeling/het team/de organisatie (15%)
3. Uitdaging in werkzaamheden (14%)

Top 3 vertrekredenen overige branches
1. Loopbaanmogelijkheden (22%)
2. Uitdaging in werkzaamheden (21%)
3. Manier van werken in de organisatie en aansturing door mijn leidinggevende (15%)

Top 3 manieren om vertrek te voorkomen VVT
1. Beter communiceren/luisteren door direct leidinggevende (23%)
2. Meer ontwikkel-/doorgroeimogelijkheden (12%)
3. Verminderen van de werkdruk (11%)

Top 3 manieren om vertrek te voorkomen overige branches
1. Meer ontwikkel-/doorgroeimogelijkheden (20%)
2. Beter communiceren/luisteren door direct leidinggevende (15%)
3. Veranderingen in de inhoud van het werk (12%)

Lage loyaliteit-score in VVT
De Net Promoter Score[2], waarmee loyaliteit wordt gemeten, is bij de VVT in de regio negatiever dan bij de overige branches. De score is gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat mensen een organisatie zullen aanbevelen bij kennissen, vrienden en familie.

VVT                             Overige Branches
42% detractors (negatief over organisatie)                             28% detractors (negatief over organisatie)
50% passives   (zijn gematigd enthousiast)                             57% passives   (gematigd enthousiast)
8% promotors   (positief)                             15% promotors (positief)


Terugkeerpercentage lager

Het terugkeerpercentage ligt bij de VVT (42%) dan ook lager dan bij de overige branches (58%). Het terugkeerpercentage is het percentage medewerkers dat aangeeft in de toekomst weer bij dezelfde of een andere werkgever binnen Zorg & Welzijn te willen werken.

Top 5 vragen welke met negatief sentiment zijn beantwoord
1. Er waren voldoende collega’s om het werk te kunnen uitvoeren (34%)
2. Binnen de organisatie werd ik voldoende betrokken bij belangrijke besluiten (33%)
3. Er is voldoende gebruik gemaakt van mijn capaciteiten (32%)
4. Mijn werkdruk was doorgaans in balans (32%)
5. Ik kon (in overleg met collega’s) mijn eigen cliënten/patiënten, diensten or rooster plannen (31%)

Top 5 vragen welke met positief sentiment zijn beantwoord
1. Van mijn cliënten/patiënten kreeg ik waardering en respect (93%)
2. Mijn werk was inhoudelijk leuk (80%)
3. In mijn werk kreeg ik voldoende zelfstandigheid (bijvoorbeeld zelf bepalen van werkvolgorde) en verantwoordelijkheid (73%)
4. De samenwerking met mijn collega’s verliep goed (71%)
5. Tijdens het uitvoeren van mijn werk voelde ik mij veilig (70%)

Flinke database
Door het groot aantal deelnemende VVT-organisaties aan het uitstroomonderzoek in onze regio is er al een flinke database voor handen om gericht naar het (exit)beleid te kijken. Elke deelnemende organisatie heeft een eigen dashboard waarin de eigen data geanalyseerd kan worden en afgezet tegen de regionale- of landelijke database. Bij niet alle organisaties is de respons van de vertrekkende medewerkers even hoog. De redenen daarvoor variëren van door omstandigheden lage prioriteit tot problemen met het proces en kan ook te maken hebben met de grootte van de organisatie. Deze zomer is daarom bij de organisaties met een hoge respons onderzocht hoe zij het proces hebben ingericht. Deze bevindingen worden gedeeld met de deelnemers, zodat organisaties met een lagere respons daar hun voordeel mee kunnen doen.

Meer informatie?
Het uitstroomonderzoek wordt in regio Midden- en Zuid-Gelderland gefaciliteerd door WZW: Maurits Follender Grossfeld | m.follendergrossfeld@wzw.nl | 026 389 89 83.

Profile
Maurits Follender Grossfeld
Projectmanager