Eerste organisaties gestart om IPVB-proof te worden

4 sep 2020

In de regio werd het individueel PersoonsVolgend Budget (iPVB) bij Norschoten als eerste toegepast. Geïnspireerd door de goede resultaten bij Norschoten, wordt deze manier van werken inmiddels ook door Bethanië, Jah Jireh en Insula Dei opgepakt. Organisaties zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan, omdat het iPVB de regie (weer) terug legt bij de medewerker en de bewoner. We verwachten dat dat de administratieve taken voor zorgmedewerkers afnemen De manier van ‘anders werken’ draagt bij aan het werkgeluk en behoud van de zorgprofessional.

iPVB-proof worden leidt tot financieel-beleidsmatige acties
Activiteiten waar géén werkzaamheden op locatie voor nodig zijn, zijn als eerste opgepakt. Het berekenen van de integrale kostprijzen van de WLZ-functies en het opstellen van een planning om iPVB-proof te worden heeft direct geleid tot financieel-beleidsmatige acties en aanpassingen. Trainingen van zorgmedewerkers starten, wanneer het mogelijk is, vanaf september. De coronaperiode is gebruikt om werkbezoeken, trainingen en leerbijeenkomsten voor te bereiden. De andere deelnemende zorgaanbieders starten vanaf september op.

Meer weten?
Ga naar de actiepagina en neem contact op met projectleiders Marc de Witte en Agnes Ton.