Diploma voor alle deelnemers aan VIG in de regio Foodvalley

3 jul 2020

Op vrijdag 3 juli 2020 ontvingen tien studenten die de verkorte opleiding VIG in de regio Foodvalley volgden, hun diploma tijdens een unieke drive-in diploma-uitreiking bij het Dulon College in Ede. Een bijzondere afsluiting van een intensief opleidingstraject van twee jaar. In totaal zijn alle 18 deelnemers aan het traject binnen twee jaar geslaagd.
Het verkorte opleidingstraject VIG in de regio Foodvalley werd in 2018 door Dulon College in samenwerking met zes werkgevers en het Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley ontwikkeld. Met deze aanpak krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een WW- of bijstandsuitkering toekomstperspectief en krijgt de Zorg uitzicht op meer goed opgeleide medewerkers. Inmiddels zijn er 13 zorgorganisaties bij het project aangesloten.

Drive-in-diplomering
Het was een zeer bijzondere diplomering waar slechts een beperkt aantal genodigden bij aanwezig kon zijn. De diplomering kon op locatie vanuit de auto worden bijgewoond én via een online live-stream. Na het afleggen van de zorg-eed zijn de diploma’s en speldjes uitgereikt aan de geslaagden.

Andere beroepsgroep
De studenten die de BBL-opleiding Verzorgende IG volgden zijn allemaal afkomstig uit een andere beroepsgroep en hebben geen zorgachtergrond. In deze eerste ronde van het project behielden de studenten het eerste halfjaar hun WW-uitkering of bijstandsuitkering en kregen vervolgens een leerlingensalaris. In maart ontvingen de eerste acht deelnemers hun diploma, zij hebben de opleiding in 1,5 jaar afgerond.

Trots
Marleen van der Meer, Accountmanager Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley: “Een super mooi resultaat waar we met z’n allen trots op mogen zijn! We kunnen terugkijken op een succesvol eerste VIG in de regio Foodvalley-traject. Een groot aantal toppers die nu als gediplomeerd verzorgende IG de arbeidsmarkt op gaan in tijden dat ze extra hard nodig zijn.” Het project werd in juni 2019 koploper van het landelijk Actie Leer Netwerk. Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarkt-initiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt bij de aanpak van het personeelstekort.

Samenwerken in ‘VIG in de regio Foodvalley’
Het Dulon College, zorgorganisaties in de regio, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW), Leerwerkloket regio Foodvalley, UPGRADE en WerkgeversServicepunt regio Foodvalley werkten nauw samen in de totstandkoming en uitvoering van het traject. Samen bieden zij het verkorte leerwerktraject ‘VIG in de regio Foodvalley’ aan voor Verzorgende IG.
In het najaar van 2019 is een tweede groep gestart. In totaal zijn er 13 zorgorganisaties bij het project aangesloten: Bartimeus, ​Buurtzorg Nederland, Charim, ’s Heeren Loo, Icare, Maanderzand, Norschoten, Het Schild, Siza, Vilente, Zideris, Zinzia en Quarijn​​.

Het nieuwsbericht over de eerste acht geslaagden die in maart hun diploma behaalden lees je hier.
Meer informatie over het traject en de samenwerking lees je hier: