Commissie werken in de zorg: eerste gesprek en advies

28 feb 2019

In onze regio zijn we medio 2017 gestart met ons regionale zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken! waarin we met inmiddels bijna 70 werkgevers, alle onderwijspartijen, overheid en stakeholders meewerken aan de duurzame aanpak van de arbeidsmarkttekorten. Begin 2018 introduceerde het kabinet actieprogramma Werken in de Zorg. De regionale actieplannen, zoals Waard om voor te werken!, vormen de basis van de aanpak. Het ministerie van VWS riep de Commissie Werken in de Zorg in het leven met als taak de kwaliteit en voortgang van de regionale actieplannen aanpak tekorten te monitoren en stimuleren. In november 2018 had een bestuurlijke afvaardiging van onze regio een eerste (jaarlijkse) afspraak met de Commissie om onze aanpak, successen, ambities én gesignaleerde knelpunten met haar te delen.

Actief samenwerken, lef en ambitie

Met trots hebben wij onze regionale (maatschappelijke) opgave gedeeld, evenals de vele acties en resultaten van het actieprogramma. Dat er goede dingen gebeuren in onze regio, is de Commissie wel duidelijk. Zij constateerde onder meer dat Waard om voor te werken! een actief netwerk omvat dat verantwoordelijkheid pakt, actief samenwerkt, lef en ambitie toont en een van de koplopende regio’s is als het gaat om het werken vanuit goed werkgeverschap en een maatschappelijke opdracht. Dat Waard om voor te werken! al in 2017 vorm kreeg, maakt dat de regio al mooie resultaten behaald vanuit een integrale aanpak van de arbeidsmarkttekorten (zowel op korte- middellange- en lange termijn). Ook sterk vindt de commissie dat onze regio een met cijfers/onderzoek onderbouwde koers vaart waardoor gerichte acties ingezet worden. Goed dat er wordt voortgebouwd op bestaande structuren (branchetafels) waardoor er een duurzame verankering in de regio bestaat, én dat er kritische monitoring door de RaaT van Impact plaatsvindt.

Inzetten op behoud en zorgtechnologie
Als uitdagingen om het actieprogramma nog meer kracht bij te zetten, hebben wij samen met de Commissie onder meer het verder en verdiept inzetten op het behoud van professionals en zorgtechnologie aangestipt. Zeker de laatste staat (ook landelijk) nog in de kinderschoenen. Het blijven tonen van lef en ambitie om te innoveren en verder stappen te maken wordt aangemoedigd. Ook heeft de regio als ambitie om de branches Jeugdzorg, GGZ en Gehandicaptenzorg nadrukkelijker te betrekken en met arbeidsmarkt-onderwijs vanuit een regionale strategische agenda acties te verbreden en initiëren. Kortom, voldoende om mee aan de slag te gaan in 2019. Samen staan we sterk voor voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor Zorg en Welzijn in de regio, nu en in de toekomst!

Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager