Commissie Werken in de Zorg: De regio straalt verbinding uit

10 dec 2019

Op 15 oktober vond een gesprek plaats tussen de commissie Werken in de Zorg en een gespreksdelegatie vanuit Waard om voor te Werken‘.  In het gesprek tussen de commissie en de gespreksdelegatie is gereflecteerd op de gezamenlijke ambities, doelen vooruitgang van Waard om voor te werken!. Het gesprek was het tweede van een reeks, waarbij de inzet van de commissie is om een aantal jaren mee te denken en te adviseren over te nemen stappen, om goede praktijken te identificeren en te delen en om knelpunten en ontwikkelvragen te signaleren en te agenderen. Aan de hand van het gesprek heeft de commissie een beeld kunnen vormen van de wijze waarop we met Waard om voor te werken! samen werken aan het arbeidsmarktvraagstuk.

 

Totaalbeeld commissie van de regio
De commissie ziet een regio waarbij het sterke programmamanagement voor overzicht en verbinding zorgt. Binnen de regio Midden-, Zuid-, West-Gelderland worden heel veel initiatieven ontplooid en dit wordt ook actief met elkaar gedeeld. Er is veel bereidheid zichtbaar om van elkaar en met elkaar te ervaren en te leren. De Werkgeverij valt hierin positief op en is een project waarvan de commissie graag aanmoedigt om dit binnen de regio verder op te schalen en ook met andere regio’s te blijven delen.
In de regio Midden, Zuid, West Gelderland valt op dat niet sec naar de arbeidsmarktproblematiek wordt gekeken. Er wordt in samenhang met andere onderwerpen die spelen (Juiste Zorg op de Juiste Plek, Waardigheid en Trots, etc.) gekeken naar initiatieven en projecten. De commissie moedigt aan om dit vast te houden en vooral door te gaan met het stroomlijnen van initiatieven en na te gaan welke initiatieven een bijdrage leveren aan het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek.

Benieuwd naar wat de commissie nog meer als positief is opgevallen en wat de aandachtspunten zijn die de commissie heeft teruggekoppeld? Je leest het in het gespreksverslag: Advies Commissie werken in de Zorg MZW Gelderland – najaar 2019

Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager