Bijeenkomst ‘Het nieuwe sturen’ in de ouderenzorg, 18 mei a.s.

11 apr 2022

Bij het nieuwe sturen staan het leefplezier, de leefwijze, de behoefte en de wensen van de mens met een zorgvraag centraal. Dat in beeld brengen en van daaruit organiseren vraagt dat de professionele deskundigheid van de medewerkers leidend is bij het bepalen wat en waarbij, welke ondersteuning nodig is. Passend bij het leven van de mens met een zorgvraag en zijn specifieke eigen situatie als ook bij het team wat betrokken is. Geholpen door de juiste en eenvoudige tools, dynamisch, met heldere meters en grafieken. Sturen op; de individuele zorgbehoefte van de populatie, de eigen kostprijzen, de werkdruk. Welke deskundigheden zijn wanneer nodig en in welke hoeveelheden? Dat is het nieuwe sturen.

Interessante keynote speakers
Speciaal voor deze bijeenkomst is een aantal sprekers uitgenodigd die vanuit hun functie bijdragen aan de volgende stappen in de sector. Zij vertellen hoe zij – vanuit hun werkplek – aankijken tegen het nieuwe sturen. Wie kun je in ieder geval verwachten?

Anno Pomp – Coördinator strategie langdurige zorg VWS – meer over Anno
Vincent Eversdijk – partner bij BDO advisory – meer over Vincent
Evert-Jan Slootweg – tot 2021 kamerlid ouderenzorg CDA – meer over Evert-Jan
Barbara Oppelaar – eigenaar van Ervarea – meer over Barbara
Faridah Azimullah – o.a. schrijver van ‘Mythe of Markt’ – meer over Faridah

Bedoeld voor:
Bestuurders
Zorgmanagers
Controllers
HR-managers
Locatiemanagers
in regio Foodvalley en Arnhem

Organisator:
Praktijklab Ouderenzorg 3punt0

Datum en tijd
Woensdag 18 mei 2022 | 13.00 – 18.00 uur

Programma

13.00 uur:
Aftrap en intro
Gevolgd door :
– politieke ‘mist’ oplossen (Evert Jan Slootweg – CDA)
– dubbele vergrijzing en macrobudget (Anno Pomp – VWS)
– willen weten wat er gebeurt (Barbara Oppelaar – Ervarea)
– activiteiten gebaseerd formeren (Vincent Eversdijk)
– begroten en (ver)werken in het ECD ()
– passende zorg & passend budget (Bastiaan Willekes – B&W c.s.) ‘winstpakkers’
– de kostprijs van jouw organisatie zelf beïnvloeden
– coalitieprogramma en de PVB-motie van Ockje Tellegen (VVD)
– ‘stip op de horizon’ – waar gaan we heen en hoe stuurt jouw organisatie daar naartoe
17.30 uur: afsluitend napraten met natje & droogje, vragen stellen, doordenken en D.O.E.N.

Faridah Azimullah zal tijdens de bijeenkomst spreken over haar boek ‘Mythe of Markt’ dat inspireert om werk te maken van duurzame vraaggerichte zorg. Zij heeft daarvoor wereldwijd onderzoek gedaan.

Tussen ‘de bedrijven door’ discussie-toneel over bewoners, mantelzorg en medewerkers.

Locatie
50|50 Hotel Belmont – Goorsteeg 66 – 6718 TB Ede

Kosten
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Ben je na aanmelding toch verhinderd? Geef dit dan tijdig door zodat iemand anders jouw plaats kan innemen.

Informatie 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marc Willem de Witte via contact@praktijklabouderenzorg3punt0.nl of 06-499 439 20 (of het secretariaat 085 760 24 56).

Aanmelden
Je kunt je hier online aanmelden voor de bijeenkomst. Er is plek voor maximaal 50 personen, dus wees er op tijd bij.