Artikel: zelfregie als uitgangspunt in het beroepsonderwijs

28 jan 2020

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs in Zorg en Welzijn is in het najaar van 2019 een kwalitatief onderzoek gedaan naar de trends en ontwikkelingen binnen het beroepsonderwijs in onze regio. Daarvoor zijn negentien personen van zeven verschillende mbo- en hbo-onderwijsinstellingen geïnterviewd.

De interviews geven een inkijkje hoe de onderwijspartners samen met het werkveld de afgelopen jaren aan de slag zijn gegaan om innovatief en vernieuwend af te stemmen op de vraag van nu en de toekomst. De zorg- en welzijnsorganisaties willen samen met het mbo- en hbo-onderwijs zorgen dat er in de regio continu goed toegeruste professionals voor de sector beschikbaar zijn. Het artikel geeft aanknopingspunten om de komende jaren duurzame resultaten te behalen op drie strategische thema’s ‘Leven lang ontwikkelen’, ‘Goed werkgeverschap’ en ‘Innovatie’. Drie thema’s waar de partners in gezamenlijkheid de schouders onder willen zetten.

Je leest het artikel hier:Artikel Zelfregie als uitgangspunt in het beroepsonderwijs

 

Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager