Terugblik en aftermovie impactbijeenkomst 2018

8 mei 2018

In Pathé Arnhem presenteerden leden van WZW op 25 april de resultaten die tot nu toe geboekt zijn in het kader van het zorgbrede Actieprogramma Waard om voor te Werken! Een enerverende middag waar zo’n tachtig aanwezigen werden meegenomen in de tot nu toe bereikte resultaten uit de vier actielijnen van het actieprogramma Waard om voor te werken!.

Er werd stilgestaan bij het succes van onder meer:

  • Grote opkomst voor zij-instroombijeenkomst in Week van Zorg en Welzijn
  • De meer dan driehonderd aanmeldingen voor de leerlingenpoule
  • Aandacht voor goed werkgeverschap regionaal opgepakt
  • Groot online bereik met imagocampagne “Ik doe ertoe!”


In de bioscoopzaal opende dagvoorzitter Nathan de Groot de impactbijeenkomst met een aantal korte interviews. Toke Piket (voorzitter RvT WZW en bestuurder De Waalboog), Michiel Scheffer (gedeputeerde Provincie Gelderland), Tim Sturmans (ministerie VWS) en Pascalle Neijenhuis (directeur-bestuurder a.i. WZW) kwamen daarbij aan het woord en gaven hun visie op het initiatief tot regionale samenwerking om de tekorten op te lossen.

Het actieprogramma Waard om voor te werken! laat zien dat dit loont. Er zijn inmiddels veel organisaties (zorgbreed) extra aangesloten. Werkgevers, onderwijs en stakeholders hebben daarnaast extra acties ingebracht. Met de pitches per actielijn op het podium – die weergaven wat er allemaal al gedaan is en welke successen er al behaald zijn om de tekorten aan te pakken – werd duidelijk dat onze regio het afgelopen half jaar niet stilgezeten heeft.

In de foyer kon iedereen in gesprek over de vier actielijnen en zelf ook nieuwe initiatieven inbrengen. Ook was er informatie over het tweede tijdvak van SectorplanPlus, dat op 15 mei start. Middels de bemande informatietafels was er alle ruimte voor interactie en werden de aanwezigen gevoed met informatie en inspiratie.

Alle input van de middag wordt nu door WZW verzameld en toegevoegd aan het herziend programmaboekje Waard om voor te werken!. Vanuit daar kunnen we vol energie verder werken aan voldoende en goed gekwalificeerde mankracht voor Zorg en Welzijn in Gelderland, nu en in de toekomst.

Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager