Aantal stageplaatsen vergroten: € 85.000,- aangevraagd

4 sep 2020

Voor een aantal BOL-opleidingen waren in de V&V onvoldoende stageplaatsen beschikbaar. Daarom werd afgesproken dat in 2019 en 2020 alle openstaande stageplaatsen worden ingevuld en dat met subsidie vanuit de Transitiemiddelen wordt geprobeerd het voor de V&V-organisaties aantrekkelijk te maken om stageplaatsen te bieden.

Subsidievaststelling 
De subsidie aanvraag voor tijdvak 1 (2019) is afgerond. Organisaties konden tot 1 maart 2020 hun aanvraag indienen bij de kassier. Door de coronaperikelen is de verwerking van de aanvragen helaas stil komen te liggen. Inmiddels is de draad weer opgepakt en hebben alle organisaties de informatie ontvangen over de voorlopige subsidievaststelling. De definitieve vaststelling vindt plaats na verwerking van eventueel ontvangen bezwaren tegen de voorlopige vaststelling.

Er zijn ruim 31.000 stage-uren gerealiseerd boven de afgesproken drempelwaarde. Dat betreft ruim 80 stageplaatsen. In totaal is daarmee voor bijna € 85.000 subsidie aangevraagd.

Meer informatie? 
​Frank Kalisvaart | frankkalisvaart@zmw.nl | 0487 – 582 112.