Commissie werken in de Zorg

Begin 2018 introduceerde het kabinet actieprogramma Werken in de Zorg. De regionale actieplannen, zoals Waard om voor te werken!, vormen de basis van de aanpak. Het ministerie van VWS riep de Commissie Werken in de Zorg in het leven met als taak de kwaliteit en voortgang van de regionale actieplannen aanpak tekorten te monitoren en stimuleren.

Vanaf november 2018 heeft een bestuurlijke afvaardiging van onze regio een jaarlijkse afspraak met de Commissie om onze aanpak, successen, ambities én gesignaleerde knelpunten met haar te delen. Het advies van de commissie van november 2019 lees je hier: Advies Commissie Werken In De Zorg MZW Gelderland Najaar 2019.

Actief samenwerken, lef en ambitie
Met trots deelden we tijdens de bezoeken van de commissie de vele acties en resultaten van het actieprogramma met betrekking tot onze regionale (maatschappelijke) opgave. Dat er goede dingen gebeuren in onze regio, is de Commissie wel duidelijk. Zij constateerde onder meer dat Waard om voor te werken! een actief netwerk omvat dat verantwoordelijkheid pakt, actief samenwerkt, lef en ambitie toont en een van de koplopende regio’s is als het gaat om het werken vanuit goed werkgeverschap en een maatschappelijke opdracht. Dat Waard om voor te werken! al in 2017 vorm kreeg, maakt dat de regio al mooie resultaten behaald vanuit een integrale aanpak van de arbeidsmarkttekorten (zowel op korte- middellange- en lange termijn). Ook sterk vindt de commissie dat onze regio een met cijfers/onderzoek onderbouwde koers vaart waardoor gerichte acties ingezet worden. Goed dat er wordt voortgebouwd op bestaande structuren (branchetafels) waardoor er een duurzame verankering in de regio bestaat, én dat er kritische monitoring door de RaaT van Impact plaatsvindt.

Profile
Pascalle Neijenhuis
Directuur-Bestuurder WZW