Verzuim Innovatieve Aanpak (VIA)

Gezamenlijk werken we eraan om het gemiddelde ziekteverzuim binnen V&V regio Arnhem en Foodvalley terug te dringen. Er worden gefaseerd diverse acties uitgerold. Deze worden geëvalueerd en er vindt een eindmeting plaats. Het project wordt vanuit cliëntenperspectief benaderd. Immers juist bewoners en cliënten hebben er uiteindelijk baat bij dat het verzuim daalt en er mensen in de directe zorg beschikbaar zijn. Waard om voor te werken! betekent feitelijk ook Waard om te Wonen!

Succesvolle én niet succesvolle interventies van deelnemende ouderenzorgorganisaties worden geïnventariseerd, oorzaakanalyses uitgevoerd en er vindt inspiratie met betrekking tot het terugdringen van verzuim plaats door in de pilots cliënten en bewoners actief te betrekken. Deze pilots starten in het najaar 2021. We gaan onder andere dialooggesprekken voeren met medewerkers en bewoners en organiseren creatieve denksessies waarbij medewerkers en bewoners/ cliënten worden uitgedaagd om buiten de gebaande paden te denken. De resultaten worden uitgewerkt in een succesvolle aanpak ter voorkoming van verzuim. Door resultaatmetingen en regionaal kennisdelen komen de pilots beschikbaar voor andere organisaties.

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken