Uitstroomonderzoek

Met verschillende initiatieven proberen we grip te krijgen op de personeelstekorten in Zorg en Welzijn. Onder meer met het doorlopend uitstroomonderzoek, waarmee inzicht wordt verkregen in de vertrekredenen van medewerkers uit Zorg en Welzijn. Landelijk doen 250 zorg- en welzijnsorganisaties mee, in de regio Midden- en Zuid-Gelderland zijn dat er op dit moment veertig.

Op basis van de inzichten uit het onderzoek kan (vernieuwd) beleid worden opgesteld om zorgprofessionals te behouden voor de organisatie en voor de sector. Met de gezamenlijke aanpak wordt een tijdrovend proces bij deelnemende werkgevers uit handen genomen. Het uitstroomonderzoek wordt gefaciliteerd door WZW en dertien andere regionale werkgeversorganisaties en uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Presearch.


Vertrekredenen in digitaal dashboard
Middels het uitstroomonderzoek wordt bij vertrekkende medewerkers achterhaald ‘wie’, ‘waarom’, ‘waarheen’ gaat. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen. Er is een standaard digitale vragenlijst en er zijn mogelijkheden voor maatwerk. De resultaten van het doorlopende onderzoek zijn samengevat in een Factsheet Uitstroomonderzoek 2020. In dit onderzoek is gekeken naar de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld in de periode van 1 oktober 2019 t/m 31 maart 2020. Dit is exact een half jaar aansluitend op de voorgaande onderzoeksperiode. Deelnemende organisaties ontvangen via een digitaal dashboard continu toegang tot de resultaten. Op het dashboard is er de mogelijkheid tot benchmarken op landelijk, regionaal en organisatieniveau. Waardoor ook inzichtelijk wordt welke doelgroepen ‘kwetsbaar’ zijn.

Resultaten
De meeste professionals die wisselen van werkgever blijven in de sector werken (78%). Meer dan de helft van de respondenten aan het uitstroomonderzoek heeft meer dan tien jaar werkervaring in de sector, ongeveer 70% heeft meer dan vijf jaar werkervaring in Zorg en Welzijn. Een grote groep verlaat de werkgever alweer binnen één of twee jaar (39%, bijna net zoveel als personeel met een dienstverband van vijf jaar of langer dat vertrekt: 41%). Cliëntgebonden medewerkers die minder lang dan een jaar werkervaring opgedaan hebben vormden slechts 5% van het geheel. En de grootste groep uitstromers binnen één jaar (37%) heeft meer dan tien jaar werkervaring in de sector.
De belangrijkste vertrekredenen van cliëntgebonden respondenten bestaan uit ‘manier van werken in de organisatie en aansturing door leidinggevende’, ‘uitdaging in de werkzaamheden’ en ‘loopbaanmogelijkheden’. Dit zijn de uitkomsten van het continue uitstroomonderzoek zoals gepubliceerd in december 2020: Doorlopend Uitstroomonderzoek 2020 December 2020.

Regionale verdieping, publicatie april 2021
WZW heeft een publicatie uitgebracht waarin een regionale verdiepingslag is gemaakt op de eerdere landelijke publicatie: Regionale publicatie Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn 2021.  In de publicatie wordt ingezoomd op een aantal belangrijke uitkomsten van het onderzoek voor onze regio en duiding gegeven aan deze uitkomsten door inhoudelijke oplossingsrichtingen aan te reiken. Belangrijke uitkomsten waar in deze publicatie aandacht aan wordt besteed, zijn de lengte van het dienstverband en de leeftijd van de vertrekkende medewerkers in de regio. Een grote groep medewerkers verlaat de organisatie alweer binnen twee jaar, waarvan meer dan de helft 15 tot 30 jaar oud is. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de leidinggevende bij het behouden van medewerkers. Naast cijfers biedt deze publicatie handvatten voor organisaties met betrekking tot het ondernemen van actie gericht op behoud van medewerkers. Acties die onder meer in het actieprogramma Waard om voor te werken! worden uitgerold, waaronder de organisatiebuddy en het Leiderschapsprogramma.

 

 

Database 
Door het groot aantal deelnemende organisaties aan het uitstroomonderzoek in onze regio is er al een flinke database voor handen om gericht naar het (exit)beleid te kijken. Elke deelnemende organisatie heeft een eigen dashboard waarin de eigen data geanalyseerd kan worden en afgezet tegen de regionale- of landelijke database.

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Maurits Follender
Projectmanager
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken
brand
KION
https://kion.nl/
Deelnemer van deze actie(s):
brand
Thuiszorg Evital
https://www.thuiszorgevital.nl/
Deelnemer van deze actie(s):