Succesvol ouder worden in de Zorg

Hoe houden we de oudere medewerker fit en vitaal, zodat zij behouden blijven voor Zorg en Welzijn? HR- managers van V&V-organisaties in regio Foodvalley geven aan dat oudere medewerkers vaak moeite hebben met de toenemende werkdruk, de veranderingen in hun zorgtaken en andere knelpunten zoals de administratieve last en de digitalisering. Daarnaast hebben zij vaak fysieke klachten en moeite met het optimaliseren van de balans tussen werk en privé. Met de actie ‘Succesvol ouder worden in zorg’,  wordt beoogd om zorgprofessionals, met mbo-niveau en/of met mantelzorgtaken, te ondersteunen met concrete handvatten voor het omgaan met de belasting die zij ervaren in het dagelijks leven, het verkrijgen van de gewenste ondersteuning en het kunnen (blijven) uitvoeren van het werk op lange termijn.

Doel
Bewustwording van de eigen regie en de versterking van zelfmanagement van medewerkers. Leidinggevenden krijgen inzicht in de behoeften van de medewerker en leren signalen herkennen bij medewerkers die dreigen uit te vallen. Zij hebben kennis over mogelijkheden, om preventief met medewerkers in gesprek te gaan.

Beoogde resultaten

 • Behoud van medewerkers via preventie en versterken zelfmanagement
 • Groepen zorgmedewerkers hebben inzicht in:
  – De ervaren problemen;
  – De gewenste situatie;
  – Wat nodig is om de gewenste situatie te bereiken;
  – Randvoorwaarden waar rekening mee moet worden gehouden om een gericht ondersteuningsplan te implementeren.
 • HR-medewerkers hebben een draaiboek van een actieplan per groep zorgmedewerkers, zodat de interventie wordt geborgd.
 • Passende ondersteuning voor de zorgmedewerkers en kennisontwikkeling over succesvol ouder worden op HR-niveau.
 • HR-medewerkers krijgen een draaiboek van het interventie programma, zodat deze opnieuw geïmplementeerd kan worden. Lees hier het vernieuwde Draaiboek Succesvol ouder worden

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op

Meer weten?
Dit project wordt gefaciliteerd door WZW.
Neem contact op met Pieternel ▼

Profile
Pieternel van Heijst
Programmamanager duurzame inzetbaarheid
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken