Organiseren van werving en selectie, onboarding en behoud

Met het oog op de arbeidsmarkttekorten is het ook in regio Rivierenland van belang dat organisaties mensen enthousiast weten te maken voor leren en werken in de ouderenzorg. V&V-organisaties uit regio Rivierenland zijn daarom onder andere actief aangesloten bij de regionale imagocampagne: Ontdek de ouderenzorg.

Promotieteam
De grote regionale campagne geeft een positief en realistisch beeld van leren en werken in de ouderenzorg. In regio rivierenland wordt aansluitend aan deze campagne een gezamenlijk promotieteam ingezet dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van nieuwe acties om de instroom van nieuwe medewerkers in de regio Rivierenland te bevorderen. Met een speciaal geproduceerde VR-film gaat het promoteam op scholen en evenementen laten ervaren hoe het is om in de ouderenzorg te werken.

Onboarding
Op het moment dat er nieuwe medewerkers geworven zijn, is het natuurlijk belangrijk dat ze behouden blijven voor de organisatie en de sector. De start van een nieuwe medewerker bij een organisatie is bepalend voor zijn/haar de verdere loopbaan. Wanneer een medewerker zich in de eerste weken onvoldoende thuis voelt, blijft hij/zij vaak relatief kort in dienst. Met een warm welkom en een goede start kan echter een ambassadeur voor de ouderenzorg worden gewonnen.

Door de begeleiding van een nieuwe medewerker vanaf aanname goed te organiseren, leert de nieuwe collega de organisatie op een positieve manier kennen. Om de kwaliteit van de begeleiding bij de organisaties te onderzoeken worden de onboardingsprocessen van de deelnemende organisaties aan deze actie, geanalyseerd. Daarnaast wordt bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers, onderzocht hoe die medewerker het onboardingsproces heeft ervaren en wat zij daarbij belangrijk acht.

Behoud door de juiste interventies
Na(ast) een goede start, regelt iedere ouderenzorgorganisatie in regio Rivierenland op eigen wijze interventies om medewerkers te binden aan hun organisatie en te zorgen voor plezierige en gezonde arbeidsomstandigheden. Om meer medewerkers te behouden voor de ouderenzorg worden huidige interventies gericht op behoud van medewerkers bij de deelnemende organisaties geïnventariseerd en aangescherpt. Hiermee worden inzichten en ervaringen met elkaar gedeeld zodat de duurzame inzetbaarheid van collega’s kan worden verbeterd.

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Nathalie Koopman
Programma ondersteuner Samen werken voor ouderen!
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken