Onderzoek naar samenwerking en inzet behandelaren

Afgeleid van de gezamenlijke visie op zorg voor ouderen in de regio wordt een visie op behandeling geformuleerd. De werklast en werkdruk rondom de behandeling in de ouderenzorg neemt toe door diverse redenen. Enerzijds is er sprake van dubbele vergrijzing en een toename van multi-morbiditeit, blijven ouderen langer thuis en is de aard van de zorgvragen veranderd en complexer geworden door bijvoorbeeld psychische problematiek. Anderzijds is de visie op zorg veranderd; de focus op ziekte is verschoven naar een focus op gezondheid. Het optimaal benutten van specialistische zorgprofessionals in de ouderenzorg vraagt daarom bijzondere aandacht.

Vanuit de gezamenlijke visie op behandeling en de toekomst van de ouderenzorg wordt in 2021 de haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht van samenwerking in de regio Rivierenland bij de inzet van behandelaren. Doel is kwalitatief goede ouderenzorg blijven leveren. De opbrengsten van onderzoeken en projecten in de regio en het land over behandelinzet, taakdifferentiatie en organisatie worden hierbij gebruikt.

 

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Nathalie Koopman
Programma ondersteuner Samen werken voor ouderen!
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken