Loopbaan IC

Vier Intensive Cares in regio Nijmegen en omstreken vormen samen één IC-regio waarin kennis, opleiding, expertise en onderzoek worden gebundeld. Met deze gezamenlijke profilering willen zij IC-verpleegkundigen prikkelen met unieke carrièrekansen, afwisselend, uitdagend werk en groeimogelijkheden.

Samen voor hoge kwaliteit
De IC’s van Radboudumc, CWZ en Maasziekenhuis Pantein en Bernhoven bundelen als LoopbaanIC.nl hun krachten in het belang van hoogwaardige IC-zorg voor patiënten. De academische, topklinische en regionale ziekenhuis vormen samen één IC-regio op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Zo wordt getracht de uitstroom van medewerkers te beperken, alsmede het leer- en ontwikkelproces constant te stimuleren.
 

Een constant lerende gemeenschap
Door middel van een online campagne en een Facebook-community die is opgericht door ambassadeurs uit alle betrokken ziekenhuizen is de kans groot dat het onder de aandacht komt van (potentiële) IC-verpleegkundigen. Geïnteresseerden kunnen een dag meelopen, direct solliciteren of zich aanmelden voor de opleiding tot IC verpleegkundige. IC-verpleegkundigen kunnen twee maanden in een regioziekenhuis werken. Door telkens te rouleren blijft de omgeving fris en uitdagend. Iedere IC in de regio heeft – naast de verschillen tussen academische, klinische en regionale ziekenhuizen – weer zijn eigen karakteristieken, accenten en innovaties.
 

Wat levert het op?
Al ruim vijf jaar een tweemaal jaarlijkse uitwisseling van IC-verpleegkundigen tussen de vier aangesloten ziekenhuizen in de regio. Mogelijkheden tot meeloopdagen op een IC naar keuze in de regio. Door de gefundeerde samenwerking wordt de regio Nijmegen en omstreken extra aantrekkelijk voor verpleegkundige en patiënt. 

Wat kunnen andere organisaties en regio’s leren van dit voorbeeld?
Expertise opdoen over hoe je – juist in tijden van een krappe arbeidsmarkt – een geslaagd (afdelings)netwerk op kunt zetten met als uitgangspunt wederzijds vertrouwen. Regio-IC Nijmegen en omstreken voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de beste IC-zorg te geven in de regio en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan alle IC- verpleegkundigen in die regio. Iedere IC-verpleegkundige in de regio heeft de keuze om zich te ontwikkelen naar een geschikte functie op de IC die bij die medewerker past.  

Waarom is dit een goed voorbeeld?
In 2016 werd de kwaliteitsstandaard organisatie-IC door het zorginstituut naar buiten gebracht. Iedere IC is vanaf dat moment verplicht om samen te werken middels een regio- of netwerk-IC. Doordat de vier ziekenhuizen binnen LoopbaanIC.nl al een langdurige samenwerking waren aangegaan op dit punt, was er reeds sprake van groot vertrouwen en een pionierspositie die de kwaliteitsstandaard overtrof. Hierdoor heeft regio-IC Nijmegen en omstreken een Koploperpositie binnen IC-netwerken in Nederland.

Laatste ontwikkelingen
• Netwerk IC Nijmegen & Omstreken en Netwerk IC Gelderland Oost is samengevoegd tot één netwerk en start in het najaar onder meer met een uitwisseling tussen IC-Verpleegkundigen van Radboudumc en Ziekenhuis Rijnstate.
• Er is een SEH-netwerk opgezet met Bernhoven, Pantein en CWZ en er is (op vrijwillige basis) gestart met een uitwisseling van twee maanden van SEH-Verpleegkundigen tussen CWZ en Radboudumc.

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Stephanie Kaalberg
Zorgmanager SEH/AOA, regiocoördinator IC/SEH