V&V Leiderschapsprogramma

Het behouden van werknemers is een belangrijk thema binnen het actieprogramma. Uit het uitstroomonderzoek dat in 2019 werd gestart bleek dat ruim één op de vier uitstromende werknemers korter dan een 1 jaar in dienst is bij zijn of haar werkgever. En tevens dat de uitstroom vaak voorkomen had kunnen worden door betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden. Vanuit deze vraag is het leiderschapsprogramma ontwikkeld, dat is gericht op het duurzaam ondersteunen en faciliteren van leidinggevenden in hun ontwikkeling.

Daarnaast biedt het programma ondersteuning bij het “in hun kracht” zetten van hun medewerkers en de kwaliteitsverbetering van zorg. Samen met de programmaraad is inhoud en vorm gegeven aan het programma en wordt de voortgang bewaakt. Het programma heeft in samenwerking met de CHE en HAN handen en voeten gekregen.

Het jaarprogramma
Het programma leert leidinggevenden effectiever te worden in de communicatie en samenwerking én geeft concrete handvatten om de doelen te bereiken die zij samen met hun team voor ogen hebben.  Leervragen van de individuele leidinggevenden bepalen de lijn van het inhoudelijke programma. Op basis van een individueel leerplan, dat aan het begin van het programma wordt opgesteld, volgen kandidaten na vijf basismodules die door iedere deelnemer gevolgd worden een maatwerkprogramma.

Specificaties

 • Doorlooptijd 1 jaar
 • 6 thematische blokken
 • 3 leerlijnen (leiderschap, inhoud en project)
 • Mix van theorie, oefeningen, projecten, intervisie en coaching gericht op persoonlijke ontwikkeling
 • Toepassing van geleerde lessen in eigen organisatie met concreet project
 • Mix van individueel-, team- en organisatieleren
 • Intervisie en coaching gedurende het gehele programma

Thema’s

 • Ik en leiderschap
 • Ik en team
 • Ik en processen
 • Ik en mensen
 • Ik en verandering

Het programma is zodanig opgebouwd dat een mix van deelnemers uit verschillende organisaties op onderdelen mogelijk is. Hierdoor is uitwisseling van ervaringen en kruisbestuiving mogelijk. Het modulair opgebouwde ontwikkeltraject is in eerste instantie ontwikkeld voor het middenkader dat werkzaam is in de ouderenzorg in de regio’s Arnhem en Foodvalley. De eerste groep zou aanvankelijk in oktober 2020 starten maar door de coronacrisis is het programma tot nader order opgeschort. Deelnemers aan het Leiderschapsprogramma ontvangen vooraf de Deelnemersbrochure.

Beoogde resultaten

 • Het programma biedt leidinggevenden perspectief om hun rol beter te kunnen uitvoeren, waardoor de druk afneemt en motivatie toeneemt.
 • Leidinggevenden voelen zich gestimuleerd om praktijkgericht te leren via leren-op-de-werkplek aan opdrachten die overeenstemmen met de leerbehoefte van de manager en de introductie van een open cultuur waarbinnen we elkaar kunnen aanspreken op gedrag. Het programma heeft dus effect naar het bestuur en naar de teams van de organisatie.
 • De ontwikkeling die de leidinggevende doorloopt, sluit aan bij de behoefte van professionals in de teams en de behoefte vanuit verschillende organisaties.
 • Leidinggevenden kunnen hun rollen beter invullen en hun effectiviteit is vergroot door het maken van keuzes en het leggen van accenten binnen de rollen.
 • Kwaliteitsverbetering van de organisatie, processen en de branche.
 • Behoud van medewerkers.

​Meer informatie?
Lees hier de Deelnemersbrochure of neem contact op met Arno Spitters.

 

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op

Meer weten?
Het Leiderschapsprogramma wordt gefaciliteerd door WZW.
Neem contact op met Arno ▼

Profile
Arno Spitters
Projectmanager
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken