Instroom internationale zorgprofessionals

In de zomer van 2020 zijn negen Grieken met leren en werken in de ouderenzorg in regio Arnhem en Foodvalley. Het gaat om vier gediplomeerde verpleegkundigen en vijf vakantiekrachten van gemiddeld 25 jaar. Later dit jaar volgen nog eens acht stagiaires. In 2018 startte de eerste groep van 27 Griekse studenten bij Pleyade in Arnhem, waarvan er dertien nog altijd in dienst zijn bij Pleyade. De vernieuwde vorm van werving werd twee jaar geleden gestart door Pleyade. Het was een succes: cliënten, medewerkers en de Griekse verpleegkundigen (in opleiding) vonden het een fantastische ervaring. Pleyade stelde het project beschikbaar voor de regio en inmiddels zijn er twee ouderenzorgorganisaties uit de regio aangesloten. Doel van het project is om de tekorten bij zorgorganisaties in de regio voor een deel in te vullen.

Internationale werving als onderdeel van de oplossing
Het gaat om professionele medewerkers, stagiairs en vakantiekrachten met ambitie, die in eigen land onvoldoende toekomstperspectief zien. Wendy Kuijpers, projectleider internationale werving bij Pleyade: “Binnen het project ‘Internationale werving’ richten we ons op de instroom van buitenlandse EU-medewerkers en het profileren van de regionale zorgorganisaties als aantrekkelijk werkgever. Het werven van buitenlandse medewerkers is niet de oplossing voor het tekort, maar een onderdeel van de oplossing.”

Arbeidsovereenkomst en taalles
De gediplomeerde verpleegkundigen ontvangen direct een arbeidsovereenkomst bij een van de deelnemende organisaties en krijgen intensieve Nederlandse taallessen aangeboden. Na de projectbegeleiding gaan zij in dienst als reguliere medewerkers. Griekse studenten krijgen de mogelijkheid om een half jaar een Erasmusstage te lopen.

Snel op een hoog niveau aan de slag
De verpleegkundigen starten in verband met hun taalbarrière op mbo niveau 2 voor de duur van twee tot zes maanden. Hun daadwerkelijke niveau ligt stukken hoger. Wendy: “Doordat de Grieken in hun thuisland werkten als verpleegkundige, kunnen zij – als ze eenmaal de taal beheersen – snel op een hoger niveau werken. Het begin is voor sommigen lastig omdat zij in verband met de taalbarrière in de eerste periode onder hun niveau moeten werken. De verpleegkundigen worden daarom in contact gebracht met regionale zorgorganisaties en ziekenhuizen waarbij een gedegen taal- en cultuuropleiding gewaarborgd is.” De taalopleiding wordt door Pleyade georganiseerd vóór plaatsing bij partner zorginstellingen.

Commitment van 2 jaar
De planning is dat de groep van negen Grieken eind juli start. Vakantiekrachten blijven vervolgens tot uiterlijk 31 oktober en stagiaires van september 2020 tot maart 2021. Medewerkers komen na het behalen van hun diploma terug voor onbepaalde tijd en gaan een commitment aan om minimaal 2 jaar bij hun werkgever te blijven.

Beschikbaar voor de gehele regio
De kandidaten gaan vooralsnog naar locaties van Rijnwaal Zorggroep, Insula Dei en Pleyade. Het project is beschikbaar gesteld voor alle organisaties in de regio. “We hebben een gezamenlijke regionale opgave en samenwerking in de regio is daarbij cruciaal.”

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Tessa van Lienden
Adviseur arbeidsmarktcommunicatie en recruitment Pleyade