Experimenteerbus Our house on Wheels

Zorgtechnologische innovatie wordt steeds belangrijker en is een van de oplossingen om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Om daaraan bij te dragen heeft Tech@doptie in samenwerking met studenten en docenten van de onderwijspartners in de regio ‘Our house on wheels’ ontwikkeld.

Our house on Wheels is een rijdende experimenteer-bus op het gebied van technologie voor Zorg en Welzijn. Een oude SRV-wagen werd door studenten van de regionale roc’s en van Hogeschool Arnhem en Nijmegen volledig opgeknapt en gevuld met allerlei zorg-technologische snufjes en gadgets. Met een bezoek aan Our house on Wheels kunnen zorg- en welzijnsprofessionals bij hun eigen organisatie voor de deur, laagdrempelig kennismaken met zorgtechnologie, zoals tablets en zorgrobots. In de bus staan de 4 O’s centraal (ook wel de vier wielen waar de bus op rijdt): Ontmoeten | Ontdekken | Onderzoeken | Ontwikkelen

Doel
Technologie wordt steeds belangrijker in het leven van mensen en dus ook binnen Zorg en Welzijn. Het doel van de experimenteer-bus:

  • Zorgtechnologie onder de aandacht brengen bij leerplekken in de wijk en bij professionals van zorg- en welzijnsorganisaties;
  • Zorg- en welzijnsprofessionals en mantelzorgers inspireren en kennis laten uit wisselen;
  • Professionals ondersteunen bij het aanleren en uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
  • Burgers op leeftijd informeren over de technologische mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen;
  • Zorg- en welzijnstechnologie onder de aandacht brengen bij studenten en leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs;

Voor wie?
• Professionals in Zorg en Welzijn, bewoners en cliënten
• Docenten, studenten en scholieren
• Mantelzorgers
• Burgers op leeftijd

In kleine groepen
Rekening houdend met het nieuwe afstandsleren door Covid-19, kunnen kleine groepen in de bus efficiënt aan de slag met zorgtechnologie.

Oorsprong en samenwerking
Our House on Wheels is geïnspireerd op ‘Our House’; het concept dat als winnaar uit de bus kwam bij de MBO Hackathon 2019.  Dit concept is verder ontwikkeld en uitgewerkt door de docentonderzoekers van Tech@doptie naar zijn huidige vorm. Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Xperium Health HAN en WZW.

Meer weten of wil je de experimenteer-bus op bezoek?
Neem contact op met Inge Kamphuis via info@techadoptie.nl. De bus kan maximaal 20/25 km per uur rijden en daarom alleen op locatie komen in de regio Nijmegen, Arnhem en Land van Cuijk.

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Inge Kamphuis
Projectmanager RijnIJssel