De zorgmedewerker en technologie

Technologie is onlosmakelijk verbonden met Zorg en Welzijn. Zorgtechnologie neemt een steeds prominentere plaats in, die rol zal in de toekomst alleen maar groter worden. Als gevolg van corona is zorgtechnologie in een stroomversnelling geraakt. Waar digitale oplossingen voorheen niet mogelijk waren, zijn ze nu versneld ingezet. Veel medewerkers hebben het nut en de noodzaak van digitalisering en zorgtechnologie ervaren. Technologische ontwikkelingen leiden vaak tot andere werkwijzen waar ook andere competenties voor nodig zijn. Wat vraagt het van huidige zorgmedewerkers om de nieuwe technologie te adopteren en toe te passen? Wat moeten zij kennen, kunnen en willen om te (blijven) functioneren in deze veranderende omgeving?

Verwerven competenties
De actie Zorgmedewerker en technologie is gericht op het adequaat voorbereiden, ondersteunen, begeleiden en opleiden van zorgprofessionals in de ouderenzorg op het gebied van zorgtechnologie. Zorgprofessionals verwerven competenties om met technologie te kunnen werken en goed te kunnen blijven functioneren in de voortdurend veranderende Zorg en Welzijn omgeving. In deze actie van de V&V-organisaties wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande en bewezen methoden, inzichten en onderwijsprogramma’s van de partijen: Tech@doptie (onderdeel roc) en de coalitie Digivaardig in de Zorg.

Onderdelen en data leerarrangementen en masterclasses
De zorgmedewerker en technologie bestaat uit vier onderdelen:
1.  Tech@doptieSpel: Op teamniveau spelen van een online Tech@doptieSpel onder begeleiding van een spelleider.
2.  Zelftest Digivaardig in de zorg: De teamleden die het Tech@doptieSpel hebben gespeeld vullen afzonderlijk de online zelftest van Digivaardig in de Zorg in. Hiermee krijgen zij een beeld van hun vaardigheden die nodig zijn om de basale digitale werkzaamheden te kunnen verrichten.
3. Leerarrangement: Het teamlid dat door het team naar voren geschoven is, voorloper, gaat een online leerarrangement van 7 dagdelen volgen. Tijdens het leerarrangement staan competenties en vaardigheden centraal, niet de zorgtechnologie zelf. De data van de online leerarrangementen in 2021 lees je hier: Zorgmedewerker en technologie Informatie leerarrangementen en masterclasses
4.  Borging zorgtechnologie: Handvatten aanreiken aan de deelnemende organisaties zelf om met de strategisch inbedding van zorgtechnologie aan de slag te gaan of deze verder vorm te geven.

Beoogde resultaten
1. Door deelname maakt de zorgorganisatie een aanzet tot de ontwikkeling van de toekomstige zorgprofessional, weergegeven in drie profielen: teamlid, voorloper en organisatie.
2. Binnen de geselecteerde teams  wordt een open cultuur gecreëerd rondom zorgtechnologie en de inzet daarvan in de zorg door dit op een open en toegankelijke manier bespreekbaar te maken met zorgmedewerkers.
3. De zorgorganisatie krijgt , met de uitkomsten van het Tech@doptie spel, inzicht in de gewenste competenties van medewerkers (anoniem) rondom het werken met (zorg)technologie, zowel op organisatie als
4. Er worden voorlopers opgeleid die zowel de organisatie als directe collega’s kunnen ondersteunen bij het werken met (zorg)technologie. Dit richt zich zowel op instrumentele, sociale en didactische competenties.
5. Voorlopers volgen hiervoor een geaccrediteerd leerarrangement.  Hierbij worden zij opgeleid om teamleden te kunnen ondersteunen bij het toepassen van technologie en een aanspreekpunt te zijn voor de zorgorganisatie.
6. De voorloper ontvangt voor deelname aan het leerarrangement een certificaat.
7. Er ontstaat een blijvende regionale samenwerking door deelname van de voorloper aan de Tech@doptie-kenniskring om kennis en ervaring ook buiten de eigen organisatie uit te wisselen.
8. Verkenning van verdergaande duurzame samenwerking in de regio rondom technologie in zorg en welzijn. Waarbij elke partner zijn rol kan pakken.

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Suus van Dijk |
Projectmanager
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken
brand
Woon en zorgcentrum avondlicht
https://avondlicht.jouwweb.nl/
Deelnemer van deze actie(s):