De Werkgeverij

De Werkgeverij is een innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg. In dit unieke arbeidsmarktconcept vormen de deelnemende werkgevers consortiumpartners. De partners delen onderling werk en medewerkers, gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen.

Medewerkers kunnen zich op basis van vrijwilligheid aanmelden en zich beschikbaar stellen voor ander werk en opdrachten bij andere deelnemende werkgevers. Op deze manier kunnen werkgevers flexibel inspelen op onder- en overbezetting, krijgen medewerkers meer werkzekerheid en kunnen zij hun inzetbaarheid vergroten. Hiermee blijft de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor cliënten gewaarborgd en draagt het bij aan behoud van de medewerkers voor de sector.

Delen van werk en opdrachten
Aangesloten organisaties aan de Werkgeverij zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Dit houdt onder andere in dat zij werk en opdrachten die zij niet intern kunnen invullen, als eerste aanbieden bij de Werkgeverij. Dit aanbod verzendt de Werkgeverij wekelijks via een vacatureoverzicht naar de werknemers die zich hebben aangemeld voor de Werkgeverij. Daarnaast plaatsen aangesloten organisaties dit via hun intranet. Werknemers van deelnemende organisaties hebben voorrang op werk vanuit deelnemende werkgevers, dat vergroot de kans op werkzekerheid. De Werkgeverij biedt de mogelijkheid om door middel van detachering in dienst te blijven van de huidige werkgever.

Terugkeergarantie en detachering
Medewerkers die in dienst zijn van een van de aangesloten werkgevers van de Werkgeverij en gebruik willen maken van een terugkeergarantie of een detacheringsperiode, dienen dit op tijd te melden bij zowel de huidige werkgever als de (potentieel) nieuwe werkgever. Samen komen zij de juiste vorm overeen. Detachering en terugkeergarantie geldt voor maximaal 1 jaar.

Scholingsmogelijkheden
Aangesloten werkgevers stellen hun reguliere scholing beschikbaar voor werknemers van deelnemende organisaties van de Werkgeverij. Op deze manier werken we aan kwaliteitsverbetering van zorg en dienstverlening en de inzetbaarheid van de werknemers. De aangesloten werkgevers maken de beschikbare scholing bekend.

Koploper landelijk Actieleernetwerk
De Werkgeverij is in februari 2020 koploper van het landelijke Actieleernetwerk geworden. Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt in de aanpak van de tekorten. Zie ook: Nieuws: Werkgeverij Koploper van het landelijke actieleernetwerk.

Meer weten?
Ga naar: www.werkgeverij.nl of neem contact op met Nicolette Horn

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Nicolette Horn
Programmamanager Werkgeverij
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken
brand
Gemeente Nijmegen
Deelnemer van deze actie(s):
brand
Jeugdbescherming Gelderland
https://www.jbgld.nl/
Deelnemer van deze actie(s):