De medewerkersreis

Het blijft uitdagend om aan (passend) personeel te komen en vooral te behouden. We zien dat de mensen die we aannemen vaak direct op een rijdende trein stappen, met alle gevolgen van dien; verzuim, vertrek of een ommezwaai van enthousiast naar verzuurd. En voor we het weten vullen we het ene gat met het andere en zo blijven we doorgaan. Een neerwaartse spiraal kunnen we alleen doorbreken met positieve samenwerking binnen een herkenbare organisatiefilosofie. Een goed begin is hierin het halve werk, dat hebben we gezien bij het project Organisatiebuddy’s. Met de actie Medewerkersreis, gaan we een stap verder.

Namelijk het wortelen van de cultuur, gezien vanuit de reis die de medewerker aflegt door de organisatie. Dat begint bij werving & selectie en indiensttreding, maar denk ook aan onderlinge omgangsvormen, leer-/werkperspectief, aansturing en uiteindelijk een exit. Dat zorgt voor anders denken en anders doen, maar ook consolideren wat goed loopt. Per onderwerp willen we vernieuwen en omdenken, waarbij de deelnemende organisaties aan de slag gaan met de items die intern vastzitten en echt anders ingericht mogen worden. Desnoods experimenteel. Ideeën en acties, gebaseerd op de verbinding tussen medeweker en organisatie, vanuit de organisaties zelf zijn dus leidend voor dit project.

De deelnemende organisaties delen hun resultaten en ervaringen met elkaar en aan alle geïnteresseerde organisaties in de regio’s  Arnhem en Foodvalley. Deelnemende organisaties helpen elkaar indien een andere organisatie het resultaat ook wil introduceren. De actie start met maximaal 8 deelnemende organisaties uit de regio’s Foodvalley en Arnhem. Voorwaarde voor deelname is dat de projectleider binnen een organisatie (minimaal) 4 uur per week beschikbaar voor dit project en direct schakelt bij voorkeur met een MT-lid. Om de kruisbestuiving met alle organisaties van de V&V tafels te realiseren creëren we lerende netwerksessies voor de HR-verantwoordelijken van deze regio’s.


Doelstellingen  

1. Behoud van medewerkers
Wetende aan welke reis je deelneemt, betekent ook al snel een intrinsieke motivatie. Kortom medewerkers blijven langer bij de organisatie en voelen zich snel onderdeel van de organisatie.

2. Organisatie inzicht
Vanuit het project sluiten we aan op de organisatie ontwikkelvraagstukken, waarbij we projectmatig zaken specifiek gaan oppakken. Verbetervoorstellen worden uitgewerkt en getest.

3. Regionaal delen
De deelnemende organisaties gaan hun ervaringen en aanpassingen delen. Niet alleen met elkaar, maar ook met alle organisaties die vanuit de V&V tafels betrokken en geïnteresseerd zijn. De resultaten en totstandkoming worden dus openlijk gedeeld. Er mag dus gekopieerd en geleerd worden van elkaar.

Resultaten

  • Inzicht in de medewerkersreis binnen de organisaties.
  • Per organisatie wordt door deelname minimaal één onderdeel anders ingekleed ten behoeve van een positieve medewerkersreis.
  • Organisaties leren van elkaar

Fasering en activiteiten

  • Analyse/nulmeting bij de deelnemende organisaties. (Q2 en Q3 2021)
  • Organisaties gaan voorstellen van een aanpassingen projectmatig uitwerken. (Q3 en Q4 2021).
  • Implementatie Aanpassingen (Q1 2022).
  • Evaluatie Projectaanpassingen (Q4 2022)
  • Lerend netwerk (Q3 2021-Q4 2022).

 

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op

Meer weten?
Neem contact op met Matteo▼

Profile
Matteo Koomen
Projectleider
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken