Carrièreswitchers HBO-V

Eén van de mogelijkheden om tekorten aan hbo-verpleegkundigen terug te dringen is het opleiden van ‘carrièreswitchers’ (zij-instromers): mensen met werk- en levenservaring, veelal afkomstig uit andere sectoren die graag een overstap willen maken naar werken in de Zorg. De ervaring leert: de werk-, opleidings-, en levenservaring, de frisse blik van omscholers is goud waard. Voor zowel de organisatie als de zij-instromer.

Om de deeltijdopleiding te kunnen volgen, is een geschikte leerwerkplek voor de zij-instromer nodig, een plek die voor een zij-instromer vaak niet gemakkelijk te vinden is. Dit heeft ertoe geleid dat de HAN samen met zorgorganisaties in de regio zijn gaan onderzoeken hoe zij kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat carrièreswitchers een geschikte leerwerkplek vinden en goed opgeleid worden tot hbo-verpleegkundige.

Vanuit dit vraagstuk heeft het lectoraat Duurzame Zorg van de HAN een projectvoorstel ontwikkeld. Tijdens de kick-off bijeenkomst in juli 2018 zijn drie werkgroepen gevormd, bestaande uit zorgorganisaties en opleiders van de hbo-v deeltijd. De werkgroepen zijn met de volgende drie hoofdvragen aan de slag gegaan:

1. Hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden van deze carrièreswitchers? Wat moet er geregeld worden?
2. Wat vraagt het van de leerwerkplek om carrièreswitchers adequaat op te leiden?
3. Hoe kan het onderwijsprogramma goed aansluiten op de leerbehoeften van doelgroep carrièreswitchers en op de verwachtingen van de zorgorganisatie?

Resultaten
De werkgroepen hebben de volgende resultaten opgeleverd:

1. Arbeidsvoorwaarden: do’s en don’ts
Vanuit de werkgroep Arbeidsvoorwaarden zijn de ‘do’s en don’ts’ geformuleerd op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Je vindt ze op pagina 19 van het Magazine Carrièreswitchers Hbo Verpleegkunde van de HAN.

2. Competentiescan en leernetwerkanalyse
Carrièreswitchers vormen een duidelijk andere doelgroep dan schoolverlaters omdat zij werk-, studie-, en levenservaring meenemen. De werkgroep Leerwerkplek heeft dan ook een CanMEDSscan ontwikkeld om de beginsituatie van de carrièreswitcher helder in beeld te brengen. Competenties en specifieke ontwikkelbehoeften vormen de start voor een gericht ontwikkelplan. De focus van de CanMEDSscan ligt op competenties die verworven zijn door eerdere opleidingen en/of ervaringen. Bijvoorbeeld de competentie ‘klantcontact’ door werkervaring in een supermarkt. Lees meer over deze CanMEDSscan op pagina 26 van het Magazine Carrièreswitchers Hbo Verpleegkunde. Ook is een leernetwerkanalyse ontwikkeld. Hiermee brengt de carrièreswitcher het concrete leernetwerk op de werkplek in kaart en wordt gestimuleerd dit optimaal te benutten.

3. Maatwerkprogramma voor carrièreswitcher
De werkgroep Opleidingen heeft een maatwerkprogramma gemaakt voor de eerste acht weken van de deeltijdopleiding hbo-v. De carrièreswitchers kunnen daarmee drie dagen per week opleiding volgen in plaats van één dag. Daarbij werken ze één à anderhalve dag per week mee in de praktijk. In dit driedaagse opleidingsprogramma van acht weken, is er ruimte om veel te oefenen en langer stil te staan bij de basisbeginselen van het verpleegkundig beroep. De intentie van het maatwerkprogramma is dat de carrièreswitcher sneller van toegevoegde waarde voor de zorgorganisatie is. Met het maatwerkprogramma hopen we ook tegelijkertijd het zelfvertrouwen van de carrièreswitcher te bevorderen.

4. Kennisdelen
De werkgroep organiseert in 2021 onder meer een kennissessie over arbeidsvoorwaarden voor carrièreswitchers om van en met elkaar te leren waar je als werkgever bij kunt aansluiten.

Meer informatie of deelnemen?
Meer weten over de resultaten van de werkgroepen en wat jouw mogelijkheden als zorgorganisatie zijn? Dat kan! Laat ons weten wat je wilt: een afspraak (online, fysiek of telefonisch), een workshop, een online kennissessie of een mix hiervan. Mail ons: deeltijdhbov@han.nl of neem contact op met Femke Donderwinkel.

Wil je weten hoe de deelnemende zorgorganisaties en de zij-instromers het project ervaren? Lees dan het Magazine Carrièreswitchers Hbo Verpleegkunde.

Deelnemende organisaties
Naast de tien deelnemende organisaties die zijn aangesloten bij het actieprogramma Waard om voor te werken! zijn ook de Pompestichting, Ontzorgt wonen, TVN Zorgt en GGNet aangesloten bij dit project.

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Femke Donderwinkel
Coördinator HBO-V Deeltijd HAN
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken