Campagne en regionaal infopunt Ik Zorg

De landelijke publiekscampagne ‘Ik Zorg’ is een samenwerking van het ministerie van VWS en branche-, beroeps-, werknemers- en werkgeversorganisaties in Zorg & Welzijn. Doel van de campagne is meer mensen enthousiast maken en behouden voor de sector. De campagne is gestart in 2018 en heeft een meerjarig karakter. In onze regio sluiten we actief op de campagne aan en gebruiken we als vliegwiel. 

In de campagne vertellen medewerkers uit Zorg en Welzijn wat ze doen, waar ze trots op zijn en wat ze willen dat ánderen weten over werken in Zorg en Welzijn. Daarnaast wordt er waardering uitgesproken over mensen werkend in de sector. In de campagne staan medewerkers in Zorg en Welzijn centraal. De content wordt gebruikt voor de landelijke publiekscampagne en wordt regionaal ingezet. Met radio- en tv-commercials, posters in bushokjes en de landelijke website www.ontdekdezorg.nl willen we mensen interesseren voor een loopbaan in Zorg en Welzijn.

  • De Ik Zorg-campagne wordt in onze regio gebruikt als vliegwiel en draagt eraan bij dat ook in onze regio steeds meer mensen kiezen voor een loopbaan in Zorg en Welzijn en deze ook blijven voortzetten.
  • We werken in onze regio samen aan campagnes om het imago Zorg en Welzijn te versterken, zodat ook mensen buiten de sector zien dat werken in Zorg en Welzijn zoveel meer is dan zij wellicht dachten.
  • We zorgen voor positief realistische voorlichting aan diverse doelgroepen, zodat zij weloverwogen kiezen voor leren en/of werken in onze sector en behouden blijven. Medewerkers van Zorg en Welzijnsinstellingen zijn geënthousiasmeerd om zich als ambassadeur aan te melden en in te zetten.
  • Geïnteresseerden zijn bekend met alle mogelijkheden die er zijn op het gebied van leren en werken in Zorg en Welzijn. Waarbij in onze regio gebruik wordt gemaakt van het grote netwerk.


Toolkit Ik Zorg
Elke organisatie kan zelf gebruik maken van de kracht en het bereik van de campagne. Om dat te faciliteren is er een speciale toolkit ontwikkeld met daarin logo’s, banners voor online en offline gebruik etc. De toolkit vind je op: https://www.ontdekdezorg.nl/download-campagnemateriaal.

​​Regionaal Infopunt Ik Zorg
​Vanuit de website www.ontdekdezorg.nl en een landelijk welkomstpanel van Ik Zorg. worden geïnteresseerden doorverwezen naar ons regionaal infopunt Ik Zorg. Om dit in goede banen te leiden, zetten we de kracht van ons netwerk in. Het regionaal infopunt wordt in regio Midden-, Zuid- en Zuidwest Gelderland ingericht via WZW. Doel van het Infopunt is om geïnteresseerden door te verwijzen naar alle mogelijkheden die er zijn om te leren en werken in de sector. En dat mensen die al in de sector werken en op zoek zijn naar iets anders, voor de sector behouden blijven.

  • Geïnteresseerde (zij-)instromers informeren, voorlichten, doorverwijzen en helpen bij de optimale match met organisaties in Zorg en Welzijn, waardoor talent op de juiste plek wordt ingezet. Hiermee dragen we bij aan behoud van zorgprofessionals en het helpen van zij-instromers bij hun overstap naar leren en werken in Zorg en Welzijn, onder andere vanuit krimpsectoren.
  • Geïnteresseerden worden door middel van maatwerk in contact gebracht met bijvoorbeeld werkgevers, of een project of traject (denk aan: Sterk in je werk, een oriëntatiebaan, de Werkgeverij, en loopbaan- en vacatureplatform www.werkeninzorgenwelzijn.nl, meeloopdagen, BBL-trajecten, Meet & Greets, etc).

Contactgegevens voor efficiënte doorverwijzing
Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, noteren we graag wie de contactpersoon is binnen organisaties. Zo kunnen we geïnteresseerden goed doorverwijzen voor oriëntatie mogelijkheden en/of specifieke vragen. We ontvangen daarom graag de contactgegevens van één aanspreekpunt (recruiter, HR-professional of loopbaancoach). ​​De contactgegevens mogen worden gestuurd naar Loeke Salemans, regionaal coördinator: l.salemans@wzw.nl. Ook voor meer informatie over het Infopunt of een actieve bijdrage eraan, neem gerust contact op!

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Loeke Salemans
Regionaal coördinator Infopunt
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken
brand
Christelijk Hogeschool Ede (CHE)
https://www.che.nl/
Deelnemer van deze actie(s):