Anders organiseren van personeelscapaciteit (Rivierenland)

Om in de toekomst te kunnen (blijven) voldoen aan de zorgvraag binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ouderenzorg in de regio Rivierenland is het van belang om zicht te krijgen op de huidige- en toekomstige personeelscapaciteit. Momenteel is er in regio Rivierenland onvoldoende inzicht in de benodigde capaciteit van personeel in objectieve cijfers in de huidige- en toekomstige context, gerelateerd aan de actuele en toekomstige zorgvraag binnen de WLZ ouderenzorg. Daarnaast is er weinig kennis over nieuwe initiatieven rondom het thema ‘anders organiseren van personeelscapaciteit’, waardoor organisaties in regio Rivierenland nog onvoldoende op de aankomende problematiek kunnen anticiperen.

Onderzoek en inventarisatie
In samenwerking met onderzoeksbureau Prismant wordt onderzoek gedaan naar de verwachte toename van cliënten en medewerkers in de regio Rivierenland. Daarnaast wordt er een landelijke inventarisatie gemaakt van initiatieven die een (mogelijk) positief effect hebben op de aankomende personeelstekorten in Zorg en Welzijn. Na de inventarisatie worden de mogelijkheden verkend om te experimenteren met de betreffende initiatieven. Daarbij worden onder andere de mogelijkheden onderzocht om de zorg te organiseren met medewerkers die veel ervaring hebben opgedaan in een andere sector, maar geen zorgachtergrond hebben en de gestructureerde inzet van informele zorg. De opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met de deelnemende organisaties.

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Profile
Jeffrey Vogelesang
Programma ondersteuner Arbeidsmarktvraagstukken V&V
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken