Anders organiseren van personeelscapaciteit (Rivierenland)

Om in de toekomst te kunnen (blijven) voldoen aan de zorgvraag binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ouderenzorg in de regio Rivierenland is het van belang om zicht te krijgen op de huidige- en toekomstige personeelscapaciteit. Momenteel is er in regio Rivierenland onvoldoende inzicht in de benodigde capaciteit van personeel in objectieve cijfers in de huidige- en toekomstige context, gerelateerd aan de actuele en toekomstige zorgvraag binnen de WLZ ouderenzorg. Daarnaast is er weinig kennis over nieuwe initiatieven rondom het thema ‘anders organiseren van personeelscapaciteit’, waardoor organisaties in regio Rivierenland nog onvoldoende op de aankomende problematiek kunnen anticiperen.

Onderzoek en innovatie
In samenwerking met WZW en onderzoeksbureau Prismant is onderzoek gedaan naar de verwachte toename van cliënten en medewerkers in de regio Rivierenland. Daarnaast worden er samen met innovatiebureau Six Fingers nieuwe ideeën ontwikkeld die de komende jaren kunnen helpen met het personeelstekort in de zorg in de regio Rivierenland. In verschillende sessies zijn er pijnen opgehaald die medewerkers ervaren, zijn er bestaande ideeën verkend en is het probleem besproken met experts uit andere branches. Dit alles zal worden vertaald naar nieuwe ideeën waar de organisaties mee aan de slag kunnen.

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op
Nathalie Koopman
Programma ondersteuner Samen werken voor ouderen!
Organisaties die deelnemen aan deze actie
Alle organisaties bekijken