Actielijn 1: Goed werkgeverschap en anders werken

Als goed werkgever investeren we samen in een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat waardoor we talent behouden en uitstroom beperken. Het vormgeven van regionaal goed werkgeverschap staat op de bestuurlijke agenda’s. We werken samen aan het anders organiseren van (sociale en technologische) innovaties en blijven met elkaar in gesprek over het inrichten van (regionaal) goed werkgeverschap, waarin op een duurzame manier wordt samengewerkt.

​​
​Iedere aangesloten zorg- en welzijnsorganisatie is – in een of meer acties of projecten –  regionaal in gesprek over het inrichten van (regionaal) goed werkgeverschap en anders organiseren van werk.​ ​We waarderen onze medewerkers en zetten ons in voor hun behoud, zowel voor onze eigen organisatie als voor de regio.  We bieden werkzekerheid en waar mogelijk vaste contracten van juiste omvang die passen bij de levensfase van medewerkers. ​We bieden daarbij voldoende ontplooiingsmogelijkheden en mogelijkheden voor persoonlijke groei van medewerkers op alle niveaus. Vanuit partnerschap werken Zorg, Welzijn, onderwijs en overheid samen aan concrete projecten om sociale en technologische innovatie ver(der) te brengen.

Met meer dan twintig acties in deze actielijn werken we intensief en in vertrouwen samen aan goed werkgeverschap en anders werken in onze regio. Benieuwd naar wat er binnen een bepaald thema of jouw branche in de (sub)regio gebeurd? Gebruik onderstaand de filter. Neem gerust contact op met de projectmanager of contactpersoon van de desbetreffende actie.

Profile
Susanne Haarsma
Programmamanager

Acties

Benieuwd naar alle acties en projecten binnen deze actielijn? Met de filter kun je specifiek zoeken op bijvoorbeeld thema, branche en sub-regio.

Filter acties
  • Branche's

  • Subregio's

  • Thema's

  • Type's

Meer laden

Gerelateerde bijeenkomsten Alle bijeenkomsten

Jouw bijeenkomst op de agenda? Neem contact met ons op