Vier actielijnen

Het actieprogramma bestaat uit vier actielijnen met bijna 40 acties.

Waard om voor te werken! is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van Midden- Zuid en Zuidwest- Gelderland.

Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen we onze krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Acties voor de gehele (sub)regio, waar werkgevers, werknemers en studenten nauw bij betrokken zijn.